Nové vydání

učebnice Člověk a technika 5

již brzy...

Více informací

Nové pracovní listy

k učebnici Člověk a technika 5

pokusy, rozvoj tvůrčího technického myšlení...

Více informací

Workshopy

Tábor, Ostrava a další města
 

8. 6. 2021: Tábor – seminář s redaktory ...

více

Novinka

Rozmanitost přírody 4/2

Více informací

Naše učebnice

kvalita, objevitelský přístup

Učíme žáky pracovat s informacemi...

jít do obchodu

Aktuality

eKnihovna ALTER
10. Květen

eKnihovna ALTER

Elektronická knihovna ALTER je již nyní k dispozici. Slouží ke spouštění našich elektronických a interaktivních učebnic a je určená…

Distanční výuka ALTER
4. Leden

Distanční výuka 2021

Během distanční výuky jsme nabízeli učitelům i žákům ZDARMA přístup k vybraným elektronickým učebnicím a pracovním sešitům ALTER. Akce…

Flash end
12. Leden

Nová generace elektronických učebnic

Elektronické učebnice ALTER v novém formátu, který nevyžaduje podporu Flash Playeru.

Dne 12. 1. 2021 ukončila…

Připravujeme

Člověk a technika 5
Člověk a jeho svět
Člověk a technika 5

Nové vydání přírodovědy pro 5. ročník v moderní grafické úpravě. Učebnice se zaměřuje na technické poznatky a praktické dovednosti žáků 5. ročníku – slouží k upevnění a dalšímu rozvíjení technických kompetencí a technické gramotnosti dětí. Titul v rámci vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět zahrnuje vzdělávací obsah: úloha techniky v životě…

PL Clověk a technika
Člověk a jeho svět
Pracovní listy k učebnici Člověk a technika 5

Pracovní listy jsou koncipovány tak, aby podněcovaly žáky k logickému uvažování a k řešení problémů. Nově zařazené pokusy a praktická pozorování využívají metod badatelsky orientovaného učení a podporují rozvoj tvůrčího technického myšlení. Realizace pokusů se opírá o přirozenou činorodost a zvídavost žáků a otevírá prostor pro vzbuzení zájmu o…

Novinky

5. ročník

Přírodověda 5/1 – ŽIVOT NA ZEMI

type1type3type5

Nové vydání přírodovědy pro 5. ročník s aktuální doložkou MŠMT. Rozvíjí poznatky žáků o rozmanitosti přírodních podmínek na Zemi, o rostlinách a živočiších jednotlivých podnebných…

64
Více

5. ročník

PUTOVÁNÍ PO ČESKÉ REPUBLICE

type1type3type5

Aktualizované vydání vlastivědy pro 5. ročník v nové přehledné grafické úpravě provádí zájemce jednotlivými regiony naší republiky. Žáci se učí poznávat jejich přírodní podmínky,…

56
Více

1. ročník

Moje ŽIVÁ ABECEDA

type1type3

Tento první titul z nové řady učebnic počátečního čtení využívá i nevázané psací písmo, dovednost číst rozvíjí společně s psaním, řečí a myšlením žáka. Jde o pracovní učebnici, není…

58
Více

1. ročník

Pracovní sešit k učebnici MATEMATIKA, sešit č. 4/A (SVP)

type1

Speciálně upravený pracovní sešit pro žáky se SVP a pro individualizaci výuky všech dětí jako doplněk k učebnici Matematika 1/4A. Samovysvětlující a maximálně přehledná grafika…

89
Více