Práce s elektronickými učebnicemi ALTER

Elektronické a interaktivní učebnice eALTER

 

Toto technické řešení přináší funkce využitelné na PC nebo interaktivní tabuli jako:
rychlý zoom (přiblížení konkrétního cvičení)
• vkládání poznámek (příprav)
• vytváření vlastních záložek (rychlý přechod na oblíbenou stranu) a poznámek
• možnost zvýrazňování, psaní, podtrhávání (vč. možnosti kreslení volnou rukou)
vyhledávání v textu
• otvírání přiložených souborů (textových, zvukových apod.) nebo interaktivních doplňků (v případě interaktivní verze pro SMART Board)

Náměty k využití základních nástrojů interaktivních tabulí při práci s elektronickými učebnicemi ALTER:

Pracovní listy k Prvouce pro 3. ročník, 2. díl, list 2/B

 • Vypracování úkolů (vyvolaní žáci pracují na interaktivní tabuli; všichni do svých pracovních listů):
  Připravte si list 2/B a učebnici na str. 7, 8. Pracujte současně s žáky u interaktivní tabule.

  • Části rostliny ve cv. 4 přijdou na tabuli doplnit… (učitel vyvolá 5 žáků, každý vepíše název jedné části).
   Zkontrolujte správnost: Jsou názvy doplněny správně?
  • Názvy různých druhů kořenů ve cv. 5 připojí k obrázkům (vyvolá dalších pět žáků). Zkontrolujte správnost: Jsou názvy doplněny správně?
  • Načrtnout stvol přijde…
   ... načrtne lodyhu.
   ... nakreslí stéblo.
   Zkontrolujte správnost: Jsou náčrty správné?
 • Zpětná vazba:
  Podle interaktivní tabule shrneme, co jsme se dnes naučili, a zkontrolujeme, zda jste správně vypracovali úkoly v pracovních listech. Části rostliny podle tabule zopakuje…
  Názvy druhů kořenů podle obrázků na tabuli zopakuje… Rozdíly mezi stvolem, lodyhou a stéblem podle obrázků vysvětlí…

Závěr

V krátkém časovém úseku se u interaktivní tabule vystřídalo 16 žáků. Všichni žáci po celou dobu aktivně pracovali. V této hodině byla interaktivní tabule využita jako běžná tabule, elektronická učebnice usnadnila přípravu učitele (kreslení všech obrázků na běžnou tabuli by bylo v daném rozsahu jen těžko realizovatelné, a to nejen z časových důvodů) a komfortem základních funkcí interaktivní tabule motivovala žáky.

K zakoupené e-učebnici (bez interaktivních doplňků), je možné později dokoupit interaktivní doplňky za rozdílovou cenu.