Člověk a jeho svět 4. a 5. roč. ZŠ

297,52 Kč bez DPH360,00 Kč s DPH

E-učebnice ALTER a I-doplňky (pro Smart Board) ve výuce, využití interaktivních tabulí

Uspořádáme na vyžádání pouze pro minimálně 15 účastníků.
Poplatek pro jednoho účastníka: 360 Kč

Pro přihlášení na jednotlivé semináře se musíte nejprve přihlásit do systému eshopu. Pokud ještě nemáte vytvořený uživatelský účet, zaregistrujte se.

Člověk a jeho svět 4. a 5. roč. ZŠ

Název semináře: Jak efektivně pracovat s elektronickými učebnicemi ALTER ve výuce, využití interaktivních tabulí ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět pro 4. a 5. ročník ZŠ.

Forma: seminář a dílna
Hodinová dotace: 2 hodiny

Obsahem semináře je seznámení pedagogické veřejnosti s možnostmi využití tištěných i elektronických učebnic, pracovních listů a interaktivních doplňků ve výuce, dále seznámit pedagogy s propojením moderních technologií a výukových materiálů nakladatelství.

Cílem semináře je naučit pedagogy efektivně využívat ve výuce možností tištěných a elektronických učebnic a pracovních listů, naučit pedagogy efektivně využívat ve výuce interaktivní doplňky.

Nakladatelství ALTER si vyhrazuje právo v případě nenaplněné kapacity seminář nerealizovat.