Český jazyk 2. stupeň ZŠ

297,52 Kč bez DPH360,00 Kč s DPH

Výukové programy ALTER pro nácvik pravopisu a gramatiky a jejich využití na interaktivních tabulích

Uspořádáme na vyžádání pouze pro minimálně 15 účastníků.
Poplatek pro jednoho účastníka: 360 Kč

Pro přihlášení na jednotlivé semináře se musíte nejprve přihlásit do systému eshopu. Pokud ještě nemáte vytvořený uživatelský účet, zaregistrujte se.

Český jazyk 2. stupeň ZŠ

Název semináře: Výukové programy ALTER pro nácvik pravopisu a gramatiky a jejich využití na interaktivních tabulích

Vzdělávací obor: Český jazyk, 2. stupeň ZŠ
Forma: seminář a dílna
Hodinová dotace: 2 hodiny

Výukové programy

  • PRAVOPIS SNADNO A RYCHLE
  • POZNÁVÁME SLOVNÍ DRUHY
  • VĚTA A VĚTNÉ ČLENY
  • JAZYKOVÉ ROZBORY
  • JAZYKOVÉ TESTY

Tyto výukové programy umožňují žákům 2. stupně ZŠ a studentům víceletých gymnázií ovládnout základy českého pravopisu a gramatiky. Nový způsob nácviku jazykových jevů probíhá pomocí originálních analytických postupů. Uživatelé aktivně doplňují pravopisné i gramatické vynechávky a program nabízí nápovědu, odůvodňování, kontrolu i možnost oprav. Každý z níže uvedených CD-ROMů obsahuje čtyřicetistránkový Přehled českého pravopisu a gramatiky ve formátu PDF, který si může uživatel vytisknout nebo ho využívat na svém počítači či na interaktivní tabuli. Systém výuky prostřednictvím CD-ROMů je ucelený – programy nevyžadují učebnici, případně mohou být používány jako doplněk ke kterékoliv učebnici češtiny pro 2. stupeň.

Obsahem semináře je seznámení pedagogické veřejnosti s možnostmi využití výukových programů ve výuce českého jazyka. Dále je obsahem seznámit pedagogy s propojením moderních technologií a výukových materiálů nakladatelství ve výuce.

Cílem je naučit pedagogy efektivně pracovat s výukovými programy a využívat je i na i-tabulích.

Nakladatelství ALTER si vyhrazuje právo v případě nenaplněné kapacity seminář nerealizovat.

K tomuto produktu nejsou aktuálně přidruženy žádné doporučované výrobky.