Český jazyk 1. stupeň ZŠ

297,52 Kč bez DPH360,00 Kč s DPH

Výukové programy ALTER pro nácvik pravopisu a gramatiky a jejich využití na interaktivních tabulích

Uspořádáme na vyžádání pouze pro minimálně 15 účastníků.
Poplatek pro jednoho účastníka: 360 Kč

Pro přihlášení na jednotlivé semináře se musíte nejprve přihlásit do systému eshopu. Pokud ještě nemáte vytvořený uživatelský účet, zaregistrujte se.

 Český jazyk 1. stupeň ZŠ

Název semináře: Výukové programy ALTER pro nácvik pravopisu a gramatiky a jejich využití na interaktivních tabulích

Vzdělávací obor: Český jazyk, 1. stupeň ZŠ
Forma: seminář a dílna
Hodinová dotace: 2 hodiny

Výukové programy

  • Výukový program ČESKÝ JAZYK 2 je zpracováním tištěné učebnice Český jazyk pro 2. ročník ZŠ a Pracovního sešitu I, II.
  • Výukový program ČESKÝ JAZYK 3 je zpracováním tištěné učebnice Český jazyk pro 3. ročník ALTER a obou dílů Pracovního sešitu k ČJ3 ALTER; obsahuje kromě veškerého učiva 3. ročníku mnoho cvičení na nácvik vyjmenovaných slov (včetně zajímavých obrázkových variant cvičení).
  • K procvičování konkrétních pravopisných jevů výborně poslouží výukové programy PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY 2, 3, 4, 5.
  • Všechny tyto programy umožňují individualizaci výuky, přináší originální postupy pro nácvik českého pravopisu a gramatiky a v neposlední řadě u žáků výrazně podporují rozvoj čtení s porozuměním. Nový způsob nácviku jazykových jevů probíhá pomocí originálních analytických postupů. Uživatelé aktivně doplňují pravopisné i gramatické vynechávky a program nabízí nápovědu, odůvodňování, kontrolu i možnost oprav.
  • Programy jsou použitelné ve všech fázích vyučovacího procesu a jsou i vhodnou pomůckou pro děti, které trpí různými poruchami učení (např. dyslexií, dysgrafií nebo dysortografií – v některých případech mohou plně nahradit tištěnou variantu).

Obsahem semináře je seznámení pedagogické veřejnosti s možnostmi využití výukových programů ve výuce českého jazyka. Dále je obsahem seznámit pedagogy s propojením moderních technologií a výukových materiálů nakladatelství ve výuce.

Cílem je naučit pedagogy efektivně pracovat s výukovými programy a využívat je i na i-tabulích.

Nakladatelství ALTER si vyhrazuje právo v případě nenaplněné kapacity seminář nerealizovat.