CD-ROM JAZYKOVÉ ROZBORY

 

Jazykové rozbory jsou určeny k procvičení jevů pravopisných i gramatických, učí žáky i studenty pracovat s jazykovými úkoly v prostředí PC. Uživatelé aktivně doplňují pravopisné i gramatické vynechávky a program nabízí nápovědu, odůvodňování, kontrolu i možnost oprav. Ve všech výukových programech lze pracovat ve dvou verzích, pro nácvik slouží verze trenink, pro ověřování znalostí verze naostro.
Systém výuky prostřednictvím CD-ROMů je ucelený – programy nevyžadují učebnici, případně mohou být používány jako doplněk ke kterékoliv učebnici češtiny pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia.
CD-ROM obsahuje také 40stránkový Přehled českého pravopisu a gramatiky ve formátu PDF.

Výukové programy jsou rovněž vhodné pro užití na interaktivních tabulích.
Pro výuku ve škole je nutno zakoupit multilicenci.

Výukový program obsahuje 72 cvičení.

Rozbor č. I (10 rozborů)
Každý rozbor obsahuje učivo: Věta, slovo, slabika, hláska; Tvoření slov; Stavba slova, slova příbuzná;
Určování slovních druhů; Významy slov

Rozbor č. II (20 rozborů)
Každý rozbor obsahuje učivo: Věta jednoduchá – grafické znázornění stavby; Základní a rozvíjející větné
členy (holé, rozvité, několikanásobné)

Rozbor č. III (20 rozborů)
Každý rozbor obsahuje učivo: Souvětí; Počet vět, spojovací výrazy; Věty hlavní a vedlejší
Slovní a větné rozbory (22 rozborů)

CD Jazykové rozbory - jednouživatelská verze

123,97 Kč bez DPH150,00 Kč s DPH

jednouživatelská verze

Kód zboží: 092968Dostupnost: Skladem

CD Jazykové rozbory - multilicence

413,22 Kč bez DPH500,00 Kč s DPH

Multilicence opravňuje k instalaci programu na síti, na interaktivní tabuli, k promítání pomocí datových projektorů, k instalaci na jednom nebo více počítačích, které jsou v majetku/užívání školy.

Kód zboží: 093968Dostupnost: Skladem
CD-ROM JAZYKOVÉ ROZBORY

Výše nabízená demoverze je jedna společná pro tituly:

Lze ji stáhnout z kteréhokoliv z uvedených titulů.

CD-ROM PRAVOPIS SNADNO A RYCHLE

CD-ROM PRAVOPIS SNADNO A RYCHLE
 
Umožňuje žákům 2. stupně ZŠ a studentům víceletých gymnázií ovládnout základy českého pravopisu. Nový způsob nácviku jazykových... více »

CD-ROM POZNÁVÁME SLOVNÍ DRUHY

CD-ROM POZNÁVÁME SLOVNÍ DRUHY
 
Obsahuje cvičení pro rozlišování a určování slovních druhů ohebných (včetně jejich mluvnických významů) a slovních druhů neohebných... více »

CD-ROM VĚTA A VĚTNÉ ČLENY

CD-ROM VĚTA A VĚTNÉ ČLENY
 
Seznámí žáky a studenty se základy skladby; s významovou i mluvnickou stránkou věty a se stavbou souvětí podřadného i souřadného. Nový... více »

CD-ROM JAZYKOVÉ TESTY

CD-ROM JAZYKOVÉ TESTY
 
Výhodou těchto jazykových testů je mimo jiné i nácvik práce v prostředí PC, lze je využít nejen pro kontrolu znalostí, ale i pro nácvik... více »

ČJ 6/1: Učivo o jazyce - Máme rádi češtinu

ČJ 6/1: Učivo o jazyce - Máme rádi češtinu
Cena:
92,00 Kč s DPH
ks
Hana Hrdličková a kol., ilustroval Milan Starý Učebnice Český jazyk – učivo o jazyce pro 6. ročník (Máme rádi češtinu) je první z... více »

ČJ 7/1: Učivo o jazyce - Máme rádi češtinu

ČJ 7/1: Učivo o jazyce - Máme rádi češtinu
Cena:
92,00 Kč s DPH
ks
M. Horáčková, I. Klíma a kol. Zjednodušená a upravená varianta stávající učebnice Český jazyk 7, I. díl. Její obsah byl zestručněn... více »