SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY PRO VÝUKOVÉ CD Z Nakladatelství ALTER:

operační systém:

Windows 98/2000/XP/Vista/7 nebo vyšší

minimální konfigurace:

procesor Pentium nebo vyšší, grafická karta podporující rozlišení 1024x768 bodů, zvuková karta, mechanika CD-ROM, 1MB volného místa na pevném disku

CD-ROM PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY 5

CD-ROM PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY 5
 
Výukový program vychází z Pravopisných pětiminutovek pro 5. ročník. Do sloupců slovních spojení a vět žáci doplňují vynechaná... více »

CD-ROM PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY 4

CD-ROM PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY 4
 
Výukový program vychází z Pravopisných pětiminutovek pro 4. ročník. Do sloupců slovních spojení a vět žáci doplňují vynechaná... více »

CD-ROM PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY 3

CD-ROM PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY 3
 
Výukový program vychází z Pravopisných pětiminutovek pro 3. ročník. Do sloupců slovních spojení a vět žáci doplňují vynechaná... více »

CD-ROM PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY 2

CD-ROM PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY 2
 
Výukový program vychází z Pravopisných pětiminutovek pro 2. ročník. Do sloupců slov a slovních spojení žáci doplňují krátké a dlouhé... více »

CD SLABIKÁŘ – OPTIBOOK

CD SLABIKÁŘ – OPTIBOOK
 
Jedná se o ozvučenou elektronickou verzi učebnice Žáčkův Slabikář ALTER, která je určena pro použití na PC. Čtecí audioverze Žáčkova... více »

CD-ROM PRAVOPIS SNADNO A RYCHLE

CD-ROM PRAVOPIS SNADNO A RYCHLE
 
Umožňuje žákům 2. stupně ZŠ a studentům víceletých gymnázií ovládnout základy českého pravopisu. Nový způsob nácviku jazykových... více »

CD-ROM POZNÁVÁME SLOVNÍ DRUHY

CD-ROM POZNÁVÁME SLOVNÍ DRUHY
 
Obsahuje cvičení pro rozlišování a určování slovních druhů ohebných (včetně jejich mluvnických významů) a slovních druhů neohebných... více »

CD-ROM VĚTA A VĚTNÉ ČLENY

CD-ROM VĚTA A VĚTNÉ ČLENY
 
Seznámí žáky a studenty se základy skladby; s významovou i mluvnickou stránkou věty a se stavbou souvětí podřadného i souřadného. Nový... více »

CD-ROM JAZYKOVÉ ROZBORY

CD-ROM JAZYKOVÉ ROZBORY
 
Jazykové rozbory jsou určeny k procvičení jevů pravopisných i gramatických, učí žáky i studenty pracovat s jazykovými úkoly v prostředí... více »

CD-ROM JAZYKOVÉ TESTY

CD-ROM JAZYKOVÉ TESTY
 
Výhodou těchto jazykových testů je mimo jiné i nácvik práce v prostředí PC, lze je využít nejen pro kontrolu znalostí, ale i pro nácvik... více »

CD-ROM KRTEČKOVA MATEMATIKA - POČÍTÁME DO ŠESTI

CD-ROM KRTEČKOVA MATEMATIKA - POČÍTÁME DO ŠESTI
 
Uživatelsky přívětivý výukový program pro předškoláky a pro úspěšný start v prvním ročníku je multimediálním zpracováním učebnice... více »

CD-ROM POČÍTÁME ZPAMĚTI

CD-ROM POČÍTÁME ZPAMĚTI
 
Výukový program tvoří cca 8000 početních příkladů pro 1. - 5. ročník ZŠ, je multimediálním zpracováním Matematických pětiminutovek I... více »