ROZMANITOST PŘÍRODY 4/2 - Přírodověda pro 4. r.

ROZMANITOST PŘÍRODY 4/2 - Přírodověda pro 4. r.
Cena:
58,00 Kč s DPH
ks
Aleš Novotný a kol., ilustrovali Jan Maget, Květoslav Hísek, Antonín Rükl Pracovní učebnice odpovídá RVP ZV. Obsahuje témata: magnetická... více »

PRACOVNÍ LISTY k učebnici ROZMANITOST PŘÍRODY 4/2

PRACOVNÍ LISTY k učebnici ROZMANITOST PŘÍRODY 4/2
Cena:
38,00 Kč s DPH
ks
Pracovní listy, které jsou doplňkem učebnice Rozmanitost přírody 4/2, kladou důraz na vlastní pozorování žáků a podněcují je k... více »

LIDÉ KOLEM NÁS/ Aplikovaná etika pro 4. ročník

LIDÉ KOLEM NÁS/ Aplikovaná etika pro 4. ročník
Cena:
68,00 Kč s DPH
ks
L. Bradáčová, H. Staudková, A. Šotolová, ilustroval M. Starý Obsahuje témata podle RVP ZV vzdělávacího okruhu Lidé kolem nás (Rodina... více »

PRACOVNÍ SEŠIT k učebnici LIDÉ KOLEM NÁS/ Etika 4

PRACOVNÍ SEŠIT k učebnici LIDÉ KOLEM NÁS/ Etika 4
Cena:
53,00 Kč s DPH
ks
L. Bradáčová, H. Staudková, A. Šotolová, ilustroval M. Starý Pracovní sešit je doplňkem učebnice Lidé kolem nás 4 a je určen pro... více »

NAŠE VLAST - Vlastivěda

NAŠE VLAST - Vlastivěda
Cena:
53,00 Kč s DPH
ks
Petr Chalupa a kol., bohatý obrazový doprovod Učebnice pro tematický okruh Místo, kde žijeme. Rozvíjí poznatky žáků o místě, kde... více »

PRACOVNÍ LISTY k učebnici NAŠE VLAST

PRACOVNÍ LISTY  k učebnici NAŠE VLAST
Cena:
38,00 Kč s DPH
ks
Lenka Bradáčová, Alena Šotolová a kol. Pracovní listy přinášejí otázky a úkoly ke každé kapitole z učebnice Naše vlast; dále... více »

OBRAZY ZE STARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

OBRAZY ZE STARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN
Cena:
61,00 Kč s DPH
ks
J. Harna a kol., ilustroval J. Petráček Učebnice přibližuje žákům dávné dějiny českých zemí až do doby vlády Marie Terezie a Josefa... více »

PL k učebnici OBRAZY ZE STARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

PL  k učebnici OBRAZY ZE STARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN
Cena:
38,00 Kč s DPH
ks
A. Dlouhý, H. Hanzalová, ilustrovali J. Petráček, J. Pětiletá Pracovní listy přinášejí úkoly ke každé kapitole z učebnice a učí... více »

Příloha k uč. OBRAZY Z ČESKÝCH DĚJIN

Příloha k uč. OBRAZY Z ČESKÝCH DĚJIN
Cena:
24,00 Kč s DPH
ks
František Čapka, Bohuslav Klíma, ilustroval Jiří Petráček Pomůcka s dějepisnými přehledy je vynikající doplněk učebnic Obrazy ze... více »

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA pro 4. ročník

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA pro 4. ročník
Cena:
23,00 Kč s DPH
ks
Ilustroval Adolf Born Žákovská knížka s milými ilustracemi je přehledně rozdělena jednak na I. a II. pololetí a jednak na jednotlivé... více »

ČESKÝ JAZYK pro 5. ročník

ČESKÝ JAZYK pro 5. ročník
 
Miroslava Horáčková, Hana Staudková, Jana Štroblová, ilustrovala Daniela Benešová Učebnice je sestavena tak, aby se žáci aktivně... více »

PRACOVNÍ SEŠIT k Českému jazyku 5 - 1. díl

PRACOVNÍ SEŠIT k Českému jazyku 5 - 1. díl
Cena:
73,00 Kč s DPH
ks
Miroslava Horáčková, Hana Staudková a kol. Dvojdílný pracovní sešit přináší řadu aplikačních cvičení vázaných na texty učebnice a... více »