SLABIKÁŘ

113,64 Kč bez DPH125,00 Kč s DPHKód zboží: 092702Dostupnost: Skladem

Jiří Žáček, ilustrovala Helena Zmatlíková
Oblíbený slabikář s vlídnými texty J. Žáčka obsahuje slabiky a slova pro nácvik uvědomělého čtení, dětské básně, říkadla a krátké příběhy s častou frekvencí přímé řeči. Nově obsahuje kartonovou přílohu.

Formát: 200 x 235 mm
Vazba: tvrdá
Počet stran: 128 + kartonová příloha
SLABIKÁŘ

Recenze

Autor recenze: PaedDr. Radka Wildová, CSc.
katedra primární pedagogiky, UK PedF Praha
oborová specializace - didaktika prvopočátečního čtení a psaní, obecná didaktika
Datum: 16. 2. 2000

Publikace Slabikář a Moje první čítanka patří dle provedených empirických šetření k nejrozšířenějším a zároveň nejoblíbenějším učebnicím počátečního čtení. Učebnice jsou pro svou metodickou, ale také jazykovou a grafickou úroveň velmi kladně hodnoceny nejen učiteli a žáky primárních škol, ale také rodiči těchto žáků i širší veřejností.

1. Obě učebnice jsou v naprostém souladu s Ústavou a zákony ČR, stejně tak i se Standardem vzdělávání. Jejich koncepce plně reflektuje požadavky učebního plánu a osnov českého jazyka primární školy. Zpracování učebnic umožňuje rozvoj počáteční gramotnosti ve všech třídách prvních ročníků bez rozdílu používaného vzdělávacího programu. Lze je využívat i v tzv. alternativních vzdělávacích programech a koncepcích.

2. Učebnice mají jasnou logickou stavbu umožňující učitelům a žákům velmi dobrou orientaci. Jejich členění plně odpovídá metodickým postupům a způsobům práce při výuce čtení v 1. ročnících ZŠ (část nácviku a procvičení, část pro upevnění učiva atd.).
Vnitřní návaznost jednotlivých částí učebnic respektuje proces rozvoje počáteční gramotnosti. Zároveň umožňuje individualizaci a variabilitu metodických postupů učitele respektující vývojové hledisko žáků. Vnější návaznost (vzhledem k rozvoji čtení v dalších ročnících) je zajištěna nejen k řadě učebnic ALTER, ale také k souborům učebnic ostatních nakladatelství.
Učebnice jsou přehledné a jejich rozsah plně odpovídá požadavkům na tento druh učebnic.

3. Metodické zpracování Slabikáře umožňuje výuku čtení analyticko-syntetickou nebo analytickou metodou se všemi možnostmi tyto metody vhodně inovovat, variovat a individualizovat.
Cílem učebnice Moje první čítanka je upevnit a automatizovat čtenářskou dovednost žáků. K dosažení tohoto cíle je v učebnici vhodně zařazen soubor slov k procvičení čtení, plnící význam tzv. přípravy na čtení souvislého textu.
Obě učebnice se vyznačují vedle citlivého metodického zpracování také výbornou grafickou úrovní, která zvyšuje zájem žáků o čtení textů a napomáhá tak k položení základů rozvoje čtenářské gramotnosti.

4. Jazyková úroveň textů je v souladu s Pravidly českého pravopisu. Texty jsou jazykově a obsahově žákům velmi blízké. Rozvíjejí nejen jejich poznání, ale také jazykové vyjadřování a slovní zásobu.

5. Didaktické zpracování učiva odpovídá cíli učebnic počátečního čtení. Učitelům je v učebnicích nabídnuto didaktické zpracování rozvoje počátečního čtení, ale záleží především na učiteli, do jaké míry je schopen tvořivě s učebnicemi pracovat. Obě učebnice jsou spíše "čítankami" pro počátky čtení, což velmi dobře podporuje rozvoj čtenářského zájmu žáků a v dnešní didaktice čtení se ukazuje jako nejefektivnější metoda pro pozdější opravdové čtenářství žáků. Zpracování učebnic se vyznačuje vedle kvalitní metodické a obsahové stránky také vysokou motivační hodnotou, posilující rozvoj čtenářské gramotnosti.
Z hlediska didaktického lze pozitivně hodnotit i zařazení souboru slov určených pro nácvik a procvičení "nových" nebo "obtížných" struktur slov. Zároveň je třeba ocenit doplnění Slabikáře o další didaktické materiály, především o Karty (Pracovní sešit) ke Slabikáři, které nabízejí dostatek námětů pro samostatnou či frontální práci ve třídě i mimo ni. Grafický (velikost písma, grafické členění atd.) a obrazový materiál činí z učebnic knihy, které na první pohled vzbudí zájem. Tento zájem však dokáží udržet, a to nejen pro svou velmi pěknou grafickou úroveň, ale také pro obsahovou přitažlivost jednotlivých textů.

6. Mezi specifika recenzovaných učebnic jistě patří jejich doplnění různými didaktický materiály, možnost variovat metodické postupy a především podchytit a vhodně rozvíjet zájem žáků o čtení.

7. Recenzované učebnice doporučuji bez výhrad k udělení schvalovací doložky. Opírám se nejen o vlastní metodické a didaktické znalosti a zkušenosti, ale také o výsledky empirických šetření, která byla v této oblasti provedena. Velmi pozitivně hodnotím rozšíření Slabikáře o další texty reagující na aktuální "čtenářský" zájem dnešních žáků.

PaedDr. Radka Wildová, CSc. katedra primární pedagogiky UK PedF Praha

[e-učebnice] Slabikář - roční lic.

E- Slabikář - roční lic.
Cena:
1 200,00 Kč s DPH
ks
Elektronická verze Slabikáře ve formátu eALTER obsahuje jako bonus zvukové nahrávky: Žáčkův Slabikář audio (texty čtené dětmi; kód... více »

[EK učebnice] Slabikář

EK- Slabikář
Cena:
250,00 Kč s DPH
ks

[app] Slabikář

app- Slabikář
Cena:
170,00 Kč s DPH
ks
Slabikář ve formátu appALTER obsahuje jako bonus zvukové přílohy: Písničky ze Slabikáře (kód 092804) a namluvené všechny texty z učebnice... více »

KARTY ke Slabikáři

KARTY ke Slabikáři
Cena:
66,00 Kč s DPH
ks
H. Šimíčková a kol. 30 přehledných oboustranných barevných karet obsahuje slova pro nácvik čtení s porozuměním, zadání pro samostatnou... více »

PRACOVNÍ SEŠIT ke Slabikáři - 1. díl

PRACOVNÍ SEŠIT ke Slabikáři - 1. díl
Cena:
61,00 Kč s DPH
ks
Hana Staudková a kol., ilustrovaly O. Čechová, K. Bittmanová, H. Zmatlíková Dvojdílný pracovní sešit je zásobníkem cvičení a úkolů pro... více »

PRACOVNÍ SEŠIT ke Slabikáři - 2. díl

PRACOVNÍ SEŠIT ke Slabikáři - 2. díl
Cena:
63,00 Kč s DPH
ks
Hana Staudková a kol., ilustrovaly K. Bittmanová, H. Zmatlíková Dvojdílný pracovní sešit je zásobníkem cvičení a úkolů pro rozvoj... více »

PS ke Slabikáři - 3. díl: Rozšiřující texty

PS ke Slabikáři - 3. díl: Rozšiřující texty
Cena:
49,00 Kč s DPH
ks
Jiří Žáček a kol., ilustrovaly O. Čechová, H. Zmatlíková Zásobník rozšiřujících materiálů pro dobré čtenáře nabízí texty... více »

PÍSMENA A SLABIKY

PÍSMENA A SLABIKY
Cena:
30,00 Kč s DPH
ks
Pomůcka pro žáky 1. ročníku. Listy s jednotlivými písmeny jsou perforovány - žáci je mohou místo obtížného střihání snadno oddělit. více »

PRŮVODCE POČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ

PRŮVODCE POČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ
Cena:
75,00 Kč s DPH
ks
Radka Wildová, Hana Staudková Komplexní průvodce učebnicemi počátečního čtení a psaní ALTER přináší náměty ověřené praxí... více »

PÍSANKA ke Slabikáři - 1. sešit

PÍSANKA ke Slabikáři - 1. sešit
Cena:
17,00 Kč s DPH
ks
Radka Wildová, ilustrovala Helena Zmatlíková, psací písmo Marta Sonnbergová Soubor 3 sešitů pro nácvik psaní perem. První sešit obsahuje... více »

PÍSANKA ke Slabikáři - 2. sešit

PÍSANKA ke Slabikáři - 2. sešit
Cena:
17,00 Kč s DPH
ks
Radka Wildová, ilustrovala Helena Zmatlíková, psací písmo Marta Sonnbergová Soubor 3 sešitů pro nácvik psaní perem. První sešit obsahuje... více »

PÍSANKA ke Slabikáři - 3. sešit

PÍSANKA ke Slabikáři - 3. sešit
Cena:
17,00 Kč s DPH
ks
Radka Wildová, ilustrovala Helena Zmatlíková, psací písmo Marta Sonnbergová Soubor 3 sešitů pro nácvik psaní perem. První sešit obsahuje... více »

PÍSNIČKY ZE SLABIKÁŘE Jiřího Žáčka (CD)

PÍSNIČKY ZE SLABIKÁŘE Jiřího Žáčka (CD)
Cena:
132,00 Kč s DPH
ks
Hudba Jaromír Klempíř, zpívají Dagmar Herzánová, Eva Hrušková a Václav Krejčí. více »

SOUBOR NÁSTĚNNÝCH OBR., SLABIK A SLOV ke Slabikáři

SOUBOR NÁSTĚNNÝCH OBR., SLABIK A SLOV ke Slabikáři
Cena:
645,00 Kč s DPH
ks
Nakreslila Helena Zmatlíková Soubor obsahuje tabule pro výuku počátečního čtení podle Slabikáře ALTER - 8 barevných ilustrovaných tabulí... více »

NÁSTĚNNÁ TABULE PÍSMA podle Slabikáře ALTER

NÁSTĚNNÁ TABULE PÍSMA podle Slabikáře ALTER
Cena:
92,00 Kč s DPH
ks
Tabule psacího i tiskacího písma přináší písmena v pořadí, v jakém jsou uvedena v učebnicích počátečního čtení a psaní z... více »

AUDIOVERZE SLABIKÁŘE Jiřího Žáčka (CD)

AUDIOVERZE SLABIKÁŘE Jiřího Žáčka (CD)
Cena:
69,00 Kč s DPH
ks
Texty ze Slabikáře čtou žáci základní školy. více »

CD SLABIKÁŘ – OPTIBOOK

CD SLABIKÁŘ – OPTIBOOK
 
Jedná se o ozvučenou elektronickou verzi učebnice Žáčkův Slabikář ALTER, která je určena pro použití na PC. Čtecí audioverze Žáčkova... více »

[e-učebnice] Slabikář - neomez. lic.

E- Slabikář - neomez. lic.
Cena:
4 400,00 Kč s DPH
Elektronická verze Slabikáře ve formátu eALTER obsahuje jako bonus zvukové nahrávky: Žáčkův Slabikář audio (texty čtené dětmi; kód... více »není skladem