KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY pro 1. st.

KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY pro 1. st.
Cena:
0,00 Kč s DPH
ks
Příručka přináší náměty na realizaci všech očekávaných výstupů a klíčových kompetencí RVP ZV pro vzdělávací obory Český jazyk a... více »

PŘÍRUČKA K UČ. ČJ A LITERATURY pro 2. supeň ZŠ

PŘÍRUČKA K UČ. ČJ A LITERATURY pro 2. supeň ZŠ
Cena:
0,00 Kč s DPH
ks
zpracoval: kolektiv autorů učebnic. Odborná spolupráce: PhDr. Taťána Holasová, CSc. Návrhy na nové přístupy k výuce českého jazyka při... více »

PŘÍRUČKA K UČEBNICÍM ZEMĚPISU ALTER pro 2. stupeň

PŘÍRUČKA K UČEBNICÍM ZEMĚPISU ALTER pro 2. stupeň
Cena:
0,00 Kč s DPH
ks
Zpracoval: kolektiv autorů učebnic Odborná spolupráce: RNDr. Josef Herink Návrhy na nové přístupy k výuce geografie při využití učebnic... více »