Můj SLABIKÁŘ - 2. díl

Kód zboží: 092147Předpokládané datum vydání: leden 2018

autor: Mgr. Lenka Bradáčová, Zuzana Pospíšilová, Hana Rezutková a kol.
ilustrace: Markéta Vydrová

Druhý díl učebnice Můj SLABIKÁŘ obsahuje nácvik písmen c, b,š, č, ž, ř, g, f, ch (a dále bě, pě, vě, mě, q, x, w). Stejně jako v prvním dílu se dovednost číst rozvíjí společně s psaním, řečí a myšlením žáka. Poskytuje komunikační příležitosti pro všechny děti a tím přispívá k rychlejšímu pochopení čteného. Texty motivují děti ke čtení a cvičení k nim umožňují rozvoj jejich kreativity. Jde o pracovní učebnici, do které žáci píší, není třeba ji doplňovat dalšími sešity. Učebnice počátečního čtení jsou doplněny písankami pro nácvik nevázaného psacího písma, mohou však být používány nezávisle na těchto písankách.

Počet stran: 56
Můj SLABIKÁŘ - 2. díl