Rozmanitost přírody 4/2 – Přírodověda pro 4. ročník

58,18 Kč bez DPH64,00 Kč s DPHKód zboží: 092153Dostupnost: Na dotaz

Aleš Novotný, Jaroslav Obermajer a kol., bohatý fotografický a ilustrační doprovod

Nové vydání přírodovědy pro 4. ročník se schvalovací doložkou MŠMT přináší moderní přehlednou grafickou úpravu s rozšířenou nabídku neverbálních informací (především fotografií). Obsahuje témata: živá příroda, vlastnosti látek a jevů, neživá příroda. Samostatná část je věnována výchově ke zdraví (zdraví a jeho ochrana, výživa, životní styl, internet, prevence osobního ohrožení atp.). V kapitolách o živé přírodě budou žáci vycházet zejména z vlastního pozorování v průběhu celého roku; učivo o vlastnostech látek a o neživé přírodě se opírá o závěry realizovaných pokusů (magnetická síla, vlastnosti vzduchu, vody, hornin, nerostů, půdy, střídání dne a noci či ročních období).
Doplňkem této učebnice je blok pracovních listů:
pracovní listy Rozmanitost přírody 4/2 (kód 092129).

Rozmanitost přírody 4/2 – Přírodověda pro 4. ročník

ROZMANITOST PŘÍRODY 4/2 - Přírodověda pro 4. r.

ROZMANITOST PŘÍRODY 4/2 - Přírodověda pro 4. r.
Cena:
58,00 Kč s DPH
ks
Aleš Novotný a kol., ilustrovali Jan Maget, Květoslav Hísek, Antonín Rükl Pracovní učebnice odpovídá RVP ZV. Obsahuje témata: magnetická... více »