PÍSANKA – Uvolňovací cviky pro nevázané písmo

20,00 Kč bez DPH22,00 Kč s DPHKód zboží: 092143Dostupnost: Skladem

L. Bradáčová a kol., ilustrace L. Drobný
Sešit pro přípravné období nácviku psaní nevázaným psacím písmem v 1. ročníku ZŠ. Uvolňovací cviky píší žáci za doprovodu rytmických říkadel měkkou pastelkou na velkou plochu.

Formát: 230 x 165 mm
Vazba: měkká
Počet stran: 32
PÍSANKA – Uvolňovací cviky pro nevázané písmo

Citujeme z recenze prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc.:

  • Soubor představuje didakticky i graficky vysoce kvalitní učebnice.
  • Oceňuji nejen grafiku, ale také krásné ilustrace a milé texty.
  • Celé zpracování souboru potvrzuje, že jej vytvořil velmi zkušený tým odborníků.
    (Celý text je k nahlédnutí zde.)

Citujeme z recenze PaedDr. Jany Nedvědové:

  • Texty vycházejí z přirozeného zájmu dětí o poznání, opírají se o reálné situace, vedou žáky k přemýšlení.
  • Vysoce hodnotím různorodost předkládaných námětů, úkolů a cvičení, jejich originalitu.
  • Když k tomu přidáme ještě krásné a nápadité ilustrace, dostaneme opravdu velmi zdařilou řadu učebnic pro nejmenší školáky.
    (Celý text je k nahlédnutí zde.)

Metodická poznámka a časové a tematické plány – ke stažení v PDF

POZNÁMKY pro práci s PÍSANKAMI pro nevázané písmo

Nevázané písmo je písmo nespojité, podobné písmu tiskacímu. V současné době se za rovnocenné varianty považuje písmo vázané i nevázané. Pokud škola zvolí metodu psaní nevázaným písmem, je dále povinna naučit žáky číst vázané písmo, optimálně do konce 3. ročníku ZŠ. Nakladatelství ALTER zajišťuje učební pomůcky tak, aby škola mohla výše uvedenou povinnost splnit.

Řada Písanek ALTER pro nácvik nevázaného písma v 1. ročníku (dále jen Písanky) obsahuje čtyři pracovní sešity.

Pro uvolnění ruky slouží Písanka – Uvolňovací cviky pro nácvik nevázaného písma.

Pro Písanky 1., 2., 3. doporučujeme zvolit jako psací nástroj tužku, a to po dobu celého 1. ročníku. Žákovi umožníme nepovedený tvar vygumovat a napsat znova.

Každé nové písmeno je vždy uvedeno dvěma velkými tvary, které slouží jako uvolňovací cvik. Velký tvar inverzním písmem na modrém podkladu je určen pro opakované obtahování pastelkami. Další slabě tečkovaný velký tvar slouží pro obtahování tužkou. Tento tvar obsahuje puntík, který je značkou pro nasazení tužky, a dále šipky s doporučeným směrem tahů (směr a počet tahů i tvarové varianty viz dále). Vysvětlíme žákům, že při obtahování písmen nejde o přesné obtažení, ale o volné psaní s lehkým držením tužky.

Nácvik psaní nevázaným písmem se v Písankách ALTER provádí na předtištěné tří- a čtyřliniové liniatuře, kde plná linka je základní; pomocné linky jsou slabě tečkované. 

Při výuce je třeba zohledňovat vzdělávací potřeby jednotlivce.

V hodinách psaní jde především o zvládnutí techniky psaní, nikoli o zvládnutí „krasopisu“. Cílem výuky je, aby se žák v průběhu 1. ročníku naučil čitelně a přehledně psát nacvičovaná písmena, slabiky, slova, slovní spojení, případně věty. Jako chybu neoznačujeme každý ne zcela přesný tvar. Je třeba si uvědomit, že napsání řádku, natož pak delšího úseku písmen, slabik nebo slov je pro žáka psychicky i fyzicky náročný úkol; to, aby písmena byla tvarově naprosto přesná, je úkol přesahující možnosti většiny z nich. Spíše než dokonalé zvládnutí předepsaného tvaropisu kladně hodnotíme čitelnost a přehlednost. Chybou by byl tvar zcela nečitelný nebo zaměnitelný s jiným písmenem. Sklon písma je považován za individuální projev žákova písma.

Ne zcela přesné tvary je možné vyznačit nebo opravit obyčejnou tužkou. Při přímé kontrole lze přidat i vlídný komentář, v němž na taková písmena upozorníme. Nehledáme drobné nepřesnosti a nevyzdvihujeme to, co se žákům nepovedlo (tzv. chyby), ale především zjišťujeme, oceňujeme a hodnotíme vše, co se jim podařilo.

Osvědčenou metodou je, aby žáci sami vyznačili písmena, která se jim „moc nepovedla“, a případně je zkusili napsat znovu a lépe. U počátečního psaní (stejně jako u počátečního čtení) je důležitější než perfektní výsledek radost dětí ze samotné činnosti, probuzení chuti a zájmu, budování jejich sebevědomí. (Jsem dobrý/á, dokázal/a jsem to!)

Tahy

Doporučené směry a počty tahů nejsou závazné (např. písmeno E lze psát 4, 3 i 2 tahy; písmeno A lze napsat zdola 2 tahy i shora 3 tahy). Také přetahy (např. u písmen E, R, P, D, B) nejsou závazné, napojení na svislý tah může být „naostro“.

Tvary

Varianty tvarů jsou např.: M s prostředním tahem až k lince či nad linku; y s oblým prvním tahem nebo rovným šikmým prvním tahem; k bez kličky či s kličkou. Varianty tvarů respektujeme, pokud je písmeno čitelné.

Mezery

Řazení jednotlivých písmen by mělo být přiměřené, tedy ani husté, ani řídké. V Písankách jsou pro nácvik jednotlivých písmen předtištěny na řádcích puntíky pro nasazení tužky. Slovo je na řádku předtištěné tečkovaně, aby ho žák mohl obtáhnout, a tím získat cit pro řazení písmen do slova. Mezery jsou vyznačeny šedým obdélníkem, později nebo při psaní do linkovaných sešitů mohou žáci, kteří mají potíže s odhadováním mezer mezi slovy, použít např. šířku prstu.

Spojování

Při rychlejším psaní je možné některá písmena spojovat, tedy nezvedat psací nástroj od podložky. Písmo také automaticky získává sklon. To lze očekávat ve 2. nebo 3. ročníku; záleží na individuálních schopnostech žáka.

Číslice

Nácvik psaní číslic je zařazen do Písanky 1 na str. 29–30.

Obrázkové doplňovačky

Žáci doplňují vynechaná písmena podle obrázků. (Nápověda je vždy uvedena na 3. straně obálky příslušné Písanky.) Doplňovačka na prvním řádku je určena k procvičení velkých písmen, ostatní k procvičení malých písmen. I zde doporučujeme toleranci variant, např. bonbon i bonbón; balon i balón; kukačka i kukačky.

[EK učebnice] PÍSANKA - Uvolňovací cviky pro nevázané písmo

EK- PÍSANKA - Uvolňovací cviky pro nevázané písmo
Cena:
50,00 Kč s DPH
ks

[e-učebnice] PÍSANKA - Uvolňovací cviky pro nevázané písmo

E- PÍSANKA - Uvolňovací cviky pro nevázané písmo
Cena:
1 050,00 Kč s DPH
více »není skladem