Moje ŽIVÁ ABECEDA

47,93 Kč bez DPH58,00 Kč s DPHKód zboží: 092145Dostupnost: Skladem

autor: Mgr. Lenka Bradáčová a kol., verše: Robin Král
ilustrace: Libor Drobný

Tento první titul z nové řady učebnic počátečního čtení využívá i nevázané psací písmo, dovednost číst rozvíjí společně s psaním, řečí a myšlením žáka. Jde o pracovní učebnici, do které žáci píší, není potřeba ji doplňovat dalšími sešity. Zaměřuje se na správné čtení a psaní slabik, jednoduchých slov a krátkých vět. Obsahuje všechny samohlásky, ze souhlásek pak M, L, S, P, T, J.
Učebnice počátečního čtení jsou doplněny písankami pro nácvik nevázaného psacího písma, mohou však být používány nezávisle na těchto písankách.

Součástí učebnice je příloha s 30 obrázky pro vyvozování slabik.

Formát: 210 x 297 mm
Vazba: měkká
Počet stran: 36 stran + příloha
Moje ŽIVÁ ABECEDA

Citujeme z recenze prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc.:

 • Soubor (Moje Živá abeceda, Můj Slabikář) představuje didakticky i graficky vysoce kvalitní učebnice.
 • Oceňuji nejen grafiku, ale také krásné ilustrace a milé texty.
 • Celé zpracování souboru potvrzuje, že jej vytvořil velmi zkušený tým odborníků.
  (Celý text je k nahlédnutí zde.)

Citujeme z recenze PaedDr. Jany Nedvědové:

 • Texty vycházejí z přirozeného zájmu dětí o poznání, opírají se o reálné situace, vedou žáky k přemýšlení.
 • Vysoce hodnotím různorodost předkládaných námětů, úkolů a cvičení, jejich originalitu.
 • Když k tomu přidáme ještě krásné a nápadité ilustrace, dostaneme opravdu velmi zdařilou řadu učebnic pro nejmenší školáky.
  (Celý text je k nahlédnutí zde.)

Metodická poznámka a časové a tematické plány – ke stažení v PDF

POZNÁMKY pro práci s učebnicí Moje ŽIVÁ ABECEDA

V pracovní učebnici Moje Živá abeceda ALTER se uplatňuje moderní pojetí prvopočátečního čtení. Tato dovednost se rozvíjí společně s psaním, řečí, poslechem a myšlením žáka. Práce s učebnicí Moje Živá abeceda ALTER vychází z metody přirozených slabik a slov, při výuce však lze podle individuálních potřeb žáka a zaměření vyučujícího uplatnit metody analytické i syntetické. Důležité je společně s technikou čtení rozvíjet i porozumění čtenému, které je základem práce s textem.

Nácvik jednotlivých písmen: Využívá se vazba obrázek – náslovné slovo – slabika, např.:  

  – malina – MA  ma. Trénink však neprobíhá mechanicky: žáci nacvičované písmeno vyhledávají v textu básničky a vyznačují ho např. zakroužkováním. Písmena, slabiky, případně slova zapisují k obrázkům písmem, které umějí nebo které dokážou napodobit. Tečkovaně vytištěná písmena žáci vždy obtahují (možno i barevně).

Tolerance při pojmenovávání obrázků: Ponecháme dětem volnost v pojmenování obrázků, např. pod obrázkem psa mohou vyznačit jednou tečkou jednu slabiku (pes), nebo dvěma tečkami slabiky dvě (pejsek). Ani v případě, že žák zvolí jiné než očekávané pojmenování obrázku, neoznačujeme to za chybu. Různost pojmenování obrázků je třeba zohlednit zejména u domácích úkolů, neboť žáci ještě nedokážou sami přečíst zadání, a pokud si řeknou např. místo ementál slovo sýr, nejedná se o chybu. Podobně: udice – prut, panenka – mimino, jetel – kytka, mobil – telefon, loď – plachetnice apod.

Hraní her: Hry slouží k nácviku čtení i k rozvíjení slovní zásoby a komunikačních dovedností, např.:

 •     Hledám kamaráda – při této hře se využívá Soubor demonstračních obrázků pro vyvození slabik ALTER (kód 092711) a Soubor slabik a slov k Živé abecedě ALTER (kód 092712); každý žák si vezme jednu kartičku a hledají se navzájem (obrázek s příslušnou slabikou). Žáci se volně pohybují po třídě, vystřídat by se měli všichni.
 •      To je pravda. – To není pravda.ANO – NE.Co je, co není a co může být pravda? – Při těchto hrách žáci rozhodují o pravdivosti uváděných vět nebo slovních spojení a chybná opraví.

Komunikační dovednosti: Podle času ve vyučovací jednotce stále pracujeme s významy slov / s názvy obrázků, např.:

 •   žáci tvoří věty a obměňují je: věty pravdivé i nonsensové, hra ANO – NE apod.;
 •   říkají, jaké co je, k čemu to je, např.: strom – vysoký, nízký, zelený, rozkvetlý…; nůž – nožem se řeže, krájí, může být ostrý, špičatý…);
 • říkají, co je při vyslovení slova napadne, např.: postel – peřina, polštář, spaní, sen;
 •   mohou se pokusit hledat slova souřadná, např.: pila – kladivo – kleště…;
 •   k daným obrázkům, slovům nebo větám tvoří otázky a vymýšlejí možné i nepravdivé/nereálné odpovědi; posuzují jejich správnost: hra To je / není / může být pravda;
 •   k obrázkům mohou žáci vymýšlet hádanky apod.

Komunikační dovednosti rozvíjíme v průběhu celého vyučovacího procesu; v zadáních se tyto pokyny už obvykle neopakují.

Nácvik psaní a čtení slabik: Opět se vychází z náslovného obrázku a náslovné slabiky. U všech náslovných obrázků v Mojí Živé abecedě není nacvičovaná slabika nutně první slabikou slova (může být jen částí slabiky), např. ve slovech sud – SU, mis/ka – MI; lze volit i slova jako sudy, mísa, na takové volbě však netrváme. Při psaní slabik a krátkých slov jsou žáci podněcováni, aby si je říkali po jednotlivých hláskách/písmenech. Po nácviku každé nové souhlásky se přistupuje ke čtení a psaní slov a krátkých vět, přičemž se neustále pracuje s významy slov.

Čtení slov: Čtení lze žákům zpočátku zprostředkovat tzv. vázaným slabikováním. Postupně necháváme číst žáky samostatně, vlastním způsobem i tempem. Čtení slov můžeme procvičovat i tzv. postřehováním; slova na kartách (kód 092712) krátce ukážeme a žáci je vysloví tak, jak je postřehli. Při čtení slov a vět podporujeme rozvoj porozumění, vedeme žáky k tomu, aby vnímali smysl textu, který čtou, např. tím, že slova užijí ve větách.

Zadání k jednotlivým cvičením (tištěná drobným písmem) jsou uvedena orientačně a srozumitelně tak, aby nebylo třeba doplňovat učebnici dalšími návody a aby bylo možné s učebnicí pracovat i mimo školu, např. při domácí výuce. Po nácviku každé nové souhlásky se ihned přistupuje ke čtení slov a krátkých vět.

Hodnocení čtení: Zejména v prvním ročníku je zapotřebí akceptovat rozdíly v úrovni připravenosti i ve vývojových možnostech jednotlivých žáků. Všechny činnosti by měly probíhat v radostné, optimistické a celkově pozitivní atmosféře; měly by být tvořivé, účelné, a tedy užitečné. Každý žák by měl mít možnost uplatnit se a pocítit uznání své práce, svého úsilí. Kladný vztah dítěte ke čtení a radost ze čtení jsou důležitější než jeho momentální výkon.

Komplet Moje ŽIVÁ ABECEDA a Můj SLABIKÁŘ

Komplet Moje ŽIVÁ ABECEDA a Můj SLABIKÁŘ
Cena:
220,00 Kč s DPH
ks
Komplet obsahuje níže uvedené tituly: Moje ŽIVÁ ABECEDA Můj SLABIKÁŘ - 1. díl Můj SLABIKÁŘ - 2. díl Ke každému zakoupenému... více »

[e-učebnice] Moje ŽIVÁ ABECEDA - neomez. lic.

E- Moje ŽIVÁ ABECEDA - neomez. lic.
Cena:
2 750,00 Kč s DPH
ks

[EK učebnice] Moje ŽIVÁ ABECEDA

EK- Moje ŽIVÁ ABECEDA
Cena:
120,00 Kč s DPH
ks