Pracovní sešit DESETINNÁ ČÍSLA pro 5. (6.) ročník

40,00 Kč bez DPH44,00 Kč s DPHKód zboží: 092128Dostupnost: Skladem

R. Blažková, K. Matoušková, M. Vaňurová
Pracovní sešit se vyznačuje výrazným zaměřením na aplikační úlohy. Obsahuje cvičení, ve kterých žáci blíže poznávají desetinná čísla, s nimiž se denně v běžném životě setkávají; učí se je správně číst, zapisovat, sčítat, odčítat, násobit a dělit 10 a 100, zaokrouhlovat je a v neposlední řadě také znázorňovat na číselné ose. V praktických úlohách si procvičují probírané učivo na příkladech z reálného života. Součástí sešitu je také náhled do problematiky finanční gramotnosti – žáci jsou uvedeni do tematiky hospodaření s finančními prostředky (nakupování), učí se orientaci v reklamních nabídkách a jak efektivně využívat získané znalosti. Přílohou pracovního sešitu jsou grafická pravítka pro sčítání a odčítání desetinných čísel a modely pro znázorňování desetinných čísel.

Formát: 210 x 297 mm
Vazba: měkká
Počet stran: 32
Pracovní sešit DESETINNÁ ČÍSLA pro 5. (6.) ročník