MATEMATIKA pro 5. ročník - 1. díl

MATEMATIKA pro 5. ročník - 1. díl
Cena:
54,00 Kč s DPH
ks
Jaroslava Justová V učebnici se procvičuje a opakuje učivo v oboru přirozených čísel, počítání s jednotkami délky, hmotnosti a času... více »

MATEMATIKA pro 5. ročník - 2. díl

MATEMATIKA pro 5. ročník - 2. díl
Cena:
54,00 Kč s DPH
ks
Jaroslava Justová Obsahuje uvedení do oboru desetinných čísel, které je doplněno názorem a podáváno tak, že nečiní žákům potíže... více »

MATEMATIKA pro 5. ročník - 3. díl

MATEMATIKA pro 5. ročník - 3. díl
Cena:
54,00 Kč s DPH
ks
Jaroslava Justová Obsahuje množství úkolů pro shrnutí, opakování a procvičování učiva matematiky. Završuje se i výuka geometrie na 1... více »

MATEMATIKA pro 5. ročník - jednodílná

MATEMATIKA  pro 5. ročník - jednodílná
Cena:
132,00 Kč s DPH
ks
Jaroslava Justová Úlohy z trojdílné učebnice byly téměř beze změn zařazeny do učebnice jednodílné. Ceny a reálie v zadáních byly... více »

KLÍČ s výsledky úloh k Matematice pro 5. ročník

KLÍČ s výsledky úloh k Matematice pro 5. ročník
Cena:
85,00 Kč s DPH
ks
Jaroslava Justová Přináší výsledky a postupy řešení všech úkolů a cvičení obsažených v jednodílné učebnici Matematika 5 ALTER. více »

PRACOVNÍ SEŠIT k Matematice pro 5. r. - 1. díl

PRACOVNÍ SEŠIT  k Matematice pro 5. r. - 1. díl
Cena:
72,00 Kč s DPH
ks
Jaroslava Justová Pracovní sešit obsahuje úkoly k procvičování učiva daného RVP ZV. Sešit je zásobníkem cvičení, z něhož je třeba... více »

PRACOVNÍ SEŠIT k Matematice pro 5. r. - 2. díl

PRACOVNÍ SEŠIT  k Matematice pro 5. r. - 2. díl
Cena:
87,00 Kč s DPH
ks
Jaroslava Justová 2. díl pracovního sešitu pokrývá svým obsahem zhruba 2. pololetí 5. ročníku ZŠ, obsahuje úkoly k procvičování učiva... více »

KLÍČ s výsledky úloh k PS Matematika pro 5. r.

KLÍČ s výsledky úloh k PS Matematika pro 5. r.
Cena:
69,00 Kč s DPH
ks
Jaroslava Justová Obsahuje výsledky a postupy řešení všech úloh a cvičení obsažených v obou dílech Pracovních sešitů k učebnici... více »

Pracovní sešit DESETINNÁ ČÍSLA pro 5. (6.) ročník

Pracovní sešit DESETINNÁ ČÍSLA pro 5. (6.) ročník
Cena:
44,00 Kč s DPH
ks
R. Blažková, K. Matoušková, M. Vaňurová Pracovní sešit se vyznačuje výrazným zaměřením na aplikační úlohy. Obsahuje cvičení, ve... více »

PŘEHLEDY UČIVA matematiky pro 5. a 6. ročník ZŠ

PŘEHLEDY UČIVA matematiky pro 5. a 6. ročník ZŠ
Cena:
50,00 Kč s DPH
ks
Jaroslava Justová Příručka shrnuje učivo matematiky 2. období 1. stupně ZŠ. Obsahuje přehledy učiva o přirozených číslech, přehledy... více »

POČÍTÁME ZPAMĚTI 4

POČÍTÁME ZPAMĚTI 4
Cena:
36,00 Kč s DPH
ks
J. Volf Pracovní sešit k procvičování násobení a dělení 8, 9 a 10, dělení se zbytkem, násobení a dělení mimo obor malé násobilky... více »

SOUBOR NÁSTĚNNÝCH TABULÍ - ZLOMKY

SOUBOR NÁSTĚNNÝCH TABULÍ - ZLOMKY
Cena:
182,00 Kč s DPH
ks
Zobrazení, čtení a zápis zlomků (celek, část, zlomek, jmenovatel, čitatel, zlomková čára) více »