CD-ROM JAZYKOVÉ TESTY

CD-ROM JAZYKOVÉ TESTY
 
Výhodou těchto jazykových testů je mimo jiné i nácvik práce v prostředí PC, lze je využít nejen pro kontrolu znalostí, ale i pro nácvik... více »

CD-ROM JAZYKOVÉ ROZBORY

CD-ROM JAZYKOVÉ ROZBORY
 
Jazykové rozbory jsou určeny k procvičení jevů pravopisných i gramatických, učí žáky i studenty pracovat s jazykovými úkoly v prostředí... více »

CD-ROM VĚTA A VĚTNÉ ČLENY

CD-ROM VĚTA A VĚTNÉ ČLENY
 
Seznámí žáky a studenty se základy skladby; s významovou i mluvnickou stránkou věty a se stavbou souvětí podřadného i souřadného. Nový... více »

CD-ROM POZNÁVÁME SLOVNÍ DRUHY

CD-ROM POZNÁVÁME SLOVNÍ DRUHY
 
Obsahuje cvičení pro rozlišování a určování slovních druhů ohebných (včetně jejich mluvnických významů) a slovních druhů neohebných... více »

CD-ROM PRAVOPIS SNADNO A RYCHLE

CD-ROM PRAVOPIS SNADNO A RYCHLE
 
Umožňuje žákům 2. stupně ZŠ a studentům víceletých gymnázií ovládnout základy českého pravopisu. Nový způsob nácviku jazykových... více »

CD-ROM ZEMĚPIS Společenské složky krajiny/ Politická...

CD-ROM ZEMĚPIS Společenské složky krajiny/ Politická...
 
Hlavním přínosem elektronické verze učebnice zeměpisu je její maximální propojení s internetem. Skrze aktivní odkazy v textu na CD-ROMu... více »

IT UČEBNICE - ČESKÝ JAZYK 2 a PRACOVNÍ SEŠITY

IT UČEBNICE - ČESKÝ JAZYK 2 a PRACOVNÍ SEŠITY
 
CD-ROM je zpracováním tištěné učebnice Český jazyk pro 2. ročník ZŠ a Pracovního sešitu I, II. Tento výukový program je použitelný ve... více »

CD-ROM KRTEČKOVA MATEMATIKA - POČÍTÁME DO ŠESTI

CD-ROM KRTEČKOVA MATEMATIKA - POČÍTÁME DO ŠESTI
 
Uživatelsky přívětivý výukový program pro předškoláky a pro úspěšný start v prvním ročníku je multimediálním zpracováním učebnice... více »

CD-ROM POČÍTÁME ZPAMĚTI

CD-ROM POČÍTÁME ZPAMĚTI
 
Výukový program tvoří cca 8000 početních příkladů pro 1. - 5. ročník ZŠ, je multimediálním zpracováním Matematických pětiminutovek I... více »

IT UČEBNICE - ČESKÝ JAZYK 3 a PRACOVNÍ SEŠITY

IT UČEBNICE - ČESKÝ JAZYK 3 a PRACOVNÍ SEŠITY
 
Výukový program Český jazyk 3 je elektronickým zpracováním tištěné učebnice Český jazyk pro 3. ročník ALTER a obou dílů Pracovního... více »