ČJ 6/1: Učivo o jazyce - Máme rádi češtinu

ČJ 6/1: Učivo o jazyce - Máme rádi češtinu
Cena:
92,00 Kč s DPH
ks
Hana Hrdličková a kol., ilustroval Milan Starý Učebnice Český jazyk – učivo o jazyce pro 6. ročník (Máme rádi češtinu) je první z... více »

ČJ 6/2: Komunikační a slohová výchova

ČJ 6/2: Komunikační a slohová výchova
Cena:
60,00 Kč s DPH
ks
Hana Hrdličková, Eva Beránková, Stanislav Rudolf a kol., ilustroval Milan Starý Cílem učebnice je kultivovat komunikační dovednosti žáků... více »

ČJ 6/3: Prac. sešit - Přehledy, tabulky, rozbory...

ČJ 6/3: Prac. sešit - Přehledy, tabulky, rozbory...
Cena:
59,00 Kč s DPH
ks
Hana Hrdličková, Eva Beránková a kol. Doplněk prvních dvou dílů Českého jazyka 6. Žáci zde naleznou systematické přehledy probraného... více »

KLÍČ k Českému jazyku 6 - III. díl

KLÍČ k Českému jazyku 6 - III. díl
Cena:
63,00 Kč s DPH
ks
Přináší řešení všech diktátů, cvičení i jazykových rozborů. více »

PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY 6

PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY 6
Cena:
58,00 Kč s DPH
ks
Lenka Bradáčová a kol. První titul z řady pravopisných pětiminutovek ALTER pro 2. stupeň ZŠ a VG slouží k efektivnímu procvičování... více »

PŘEHLEDY ČESKÉHO JAZYKA 3.-5.r. ZŠ a úvod do 6.r.

PŘEHLEDY ČESKÉHO JAZYKA 3.-5.r. ZŠ a úvod do 6.r.
Cena:
53,00 Kč s DPH
ks
Lenka Bradáčová a kol. Příručka shrnuje učivo českého jazyka na úrovni RVP ZV v podobě přehledů, paradigmat, schémat a myšlenkových... více »

PŘEHLEDY ČESKÉHO JAZYKA pro žáky a studenty

PŘEHLEDY ČESKÉHO JAZYKA pro žáky a studenty
Cena:
95,00 Kč s DPH
ks
Příručka je koncipována jako soubor přehledů, paradigmat, algoritmů a schémat, které jsou doplněny řadou konkrétních příkladů... více »

ČÍTANKA 6

ČÍTANKA 6
 
Výběr textů Lenka Bradáčová, bohatý výtvarný doprovod Ukázky z moderní české i světové literatury byly vybrány tak, aby žáky citově... více »

LITERÁRNÍ VÝCHOVA k Čítance 6

LITERÁRNÍ VÝCHOVA k Čítance 6
Cena:
30,00 Kč s DPH
ks
Miroslava Horáčková, Hana Staudková a kol. Sešit obsahuje konkrétní úkoly pro práci s literárními texty v Čítance 6. Učí žáky... více »

PŘÍRUČKA K UČ. ČJ A LITERATURY pro 2. supeň ZŠ

PŘÍRUČKA K UČ. ČJ A LITERATURY pro 2. supeň ZŠ
Cena:
0,00 Kč s DPH
ks
zpracoval: kolektiv autorů učebnic. Odborná spolupráce: PhDr. Taťána Holasová, CSc. Návrhy na nové přístupy k výuce českého jazyka při... více »

ČJ 7/1: Učivo o jazyce - Máme rádi češtinu

ČJ 7/1: Učivo o jazyce - Máme rádi češtinu
Cena:
92,00 Kč s DPH
ks
M. Horáčková, I. Klíma a kol. Zjednodušená a upravená varianta stávající učebnice Český jazyk 7, I. díl. Její obsah byl zestručněn... více »

ČJ 7/2: Komunikační a slohová výchova

ČJ 7/2: Komunikační a slohová výchova
Cena:
60,00 Kč s DPH
ks
Miroslava Horáčková a kol., bohatý obrazový doprovod Prohlubuje poznatky o vhodných jazykových prostředcích v různých komunikačních... více »