ČJ 8/1: Učivo o jazyce - Máme rádi češtinu

ČJ 8/1: Učivo o jazyce - Máme rádi češtinu
Cena:
92,00 Kč s DPH
ks
H. Hrdličková, I. Klíma a kol. Zjednodušená a upravená varianta stávající učebnice Český jazyk 8, I. díl. Její obsah byl zestručněn... více »

ČJ 8/2: Komunikační a slohová výchova

ČJ 8/2: Komunikační a slohová výchova
Cena:
61,00 Kč s DPH
ks
Hana Hrdličková a kol., bohatý obrazový doprovod Je první učebnicí českého jazyka na současném trhu, která obsahuje pokyny k... více »

ČJ 8/3: Prac. sešit - Přehledy, tabulky, rozbory...

ČJ 8/3: Prac. sešit - Přehledy, tabulky, rozbory...
Cena:
61,00 Kč s DPH
ks
Hana Hrdličková, Eva Beránková Učebnice obsahuje diktáty, cvičení, jazykové rozbory a přehledné tabulky nově probíraného učiva... více »

KLÍČ k Českému jazyku 8 - III. díl

KLÍČ k Českému jazyku 8 - III. díl
Cena:
87,00 Kč s DPH
ks
Přináší řešení všech diktátů, cvičení i jazykových rozborů. více »

PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY 8

PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY 8
Cena:
58,00 Kč s DPH
ks
Jana Hrdličková a kol. Tento titul, zaměřený na efektivní procvičování pravopisu u žáků 2. stupně ZŠ a VG, vychází z textů učebnice... více »

PŘEHLEDY ČESKÉHO JAZYKA pro žáky a studenty

PŘEHLEDY ČESKÉHO JAZYKA pro žáky a studenty
Cena:
95,00 Kč s DPH
ks
Příručka je koncipována jako soubor přehledů, paradigmat, algoritmů a schémat, které jsou doplněny řadou konkrétních příkladů... více »

ČÍTANKA 8

ČÍTANKA 8
Cena:
147,00 Kč s DPH
ks
M. Horáčková, H. Rezutková a kol., bohatý výtvarný doprovod Ukázky ze světové i české literatury od počátku písemnictví do konce 19... více »

LITERÁRNÍ VÝCHOVA k Čítance 8

LITERÁRNÍ VÝCHOVA k Čítance 8
Cena:
66,00 Kč s DPH
ks
Miroslava Horáčková, Hana Staudková a kol. Sešit obsahuje konkrétní úkoly k textům z Čítanky 8 a náměty pro individuální i společnou... více »

PŘÍRUČKA K UČ. ČJ A LITERATURY pro 2. supeň ZŠ

PŘÍRUČKA K UČ. ČJ A LITERATURY pro 2. supeň ZŠ
Cena:
0,00 Kč s DPH
ks
zpracoval: kolektiv autorů učebnic. Odborná spolupráce: PhDr. Taťána Holasová, CSc. Návrhy na nové přístupy k výuce českého jazyka při... více »