ČJ 7/1: Učivo o jazyce - Máme rádi češtinu

83,64 Kč bez DPH92,00 Kč s DPHKód zboží: 092105Dostupnost: Skladem

M. Horáčková, I. Klíma a kol.
Zjednodušená a upravená varianta stávající učebnice Český jazyk 7, I. díl.
Její obsah byl zestručněn, zpřehledněn a změnila se i struktura textu. Ve výkladu a ve shrnutích byly odstraněny původní vynechávky – text učebnice nyní obsahuje všechny potřebné informace v úplné podobě.
Učebnice od žáka vyžaduje logické postupy, vyvozování a odůvodňování. Žáky výrazně motivují poutavé texty spisovatele Ivana Klímy. Učebnice prohlubuje poznatky žáků o tvarosloví, skladbě či o významu a tvoření slov.
K této učebnici náleží Český jazyk 7 – Komunikační a slohová výchova (kód 092917) a Český jazyk 7 – Pracovní sešit (kód 092918) spolu s Klíčem (kód 092977).

Formát: 165 x 230 mm
Vazba: měkká
Počet stran: 116
K dispozici KLÍČ: odkaz
ČJ 7/1: Učivo o jazyce - Máme rádi češtinu

[e-učebnice] ČJ 7/1: Učivo o jazyce - Máme rádi češtinu -...

E- ČJ 7/1: Učivo o jazyce - Máme rádi češtinu -...
Cena:
150,00 Kč s DPH
ks

[e-učebnice] Klíč k ČJ 7/1 Máme rádi češtinu - roční lic.

E- Klíč k ČJ 7/1 Máme rádi češtinu - roční lic.
Cena:
50,00 Kč s DPH
ks
K dispozici pouze v elektronické verzi eALTER. Klíč obsahuje řešení úloh z učebnice ČJ 7/1 - Máme rádi češtinu. Elektronická verze... více »

[EK učebnice] ČJ 7/1: Učivo o jazyce - Máme rádi češtinu

EK- ČJ 7/1: Učivo o jazyce - Máme rádi češtinu
Cena:
150,00 Kč s DPH
ks

[e-učebnice] Klíč k ČJ 7/1 Máme rádi češtinu - neomez. lic.

E- Klíč k ČJ 7/1 Máme rádi češtinu - neomez. lic.
Cena:
200,00 Kč s DPH
K dispozici pouze v elektronické verzi eALTER. Klíč obsahuje řešení úloh z učebnice ČJ 7/1 - Máme rádi češtinu. Elektronická verze... více »není skladem

[EK učebnice] Klíč k ČJ 7/1 Máme rádi češtinu

EK- Klíč k ČJ 7/1 Máme rádi češtinu
Cena:
50,00 Kč s DPH
ks
K dispozici pouze v elektronické verzi eALTER. Klíč obsahuje řešení úloh z učebnice ČJ 7/1 - Máme rádi češtinu. Elektronická verze... více »

[app] Klíč k ČJ 7/1 Máme rádi češtinu

app- Klíč k ČJ 7/1 Máme rádi češtinu
Cena:
50,00 Kč s DPH
ks

CD-ROM PRAVOPIS SNADNO A RYCHLE

CD-ROM PRAVOPIS SNADNO A RYCHLE
 
Umožňuje žákům 2. stupně ZŠ a studentům víceletých gymnázií ovládnout základy českého pravopisu. Nový způsob nácviku jazykových... více »

CD-ROM POZNÁVÁME SLOVNÍ DRUHY

CD-ROM POZNÁVÁME SLOVNÍ DRUHY
 
Obsahuje cvičení pro rozlišování a určování slovních druhů ohebných (včetně jejich mluvnických významů) a slovních druhů neohebných... více »

CD-ROM VĚTA A VĚTNÉ ČLENY

CD-ROM VĚTA A VĚTNÉ ČLENY
 
Seznámí žáky a studenty se základy skladby; s významovou i mluvnickou stránkou věty a se stavbou souvětí podřadného i souřadného. Nový... více »

CD-ROM JAZYKOVÉ ROZBORY

CD-ROM JAZYKOVÉ ROZBORY
 
Jazykové rozbory jsou určeny k procvičení jevů pravopisných i gramatických, učí žáky i studenty pracovat s jazykovými úkoly v prostředí... více »

CD-ROM JAZYKOVÉ TESTY

CD-ROM JAZYKOVÉ TESTY
 
Výhodou těchto jazykových testů je mimo jiné i nácvik práce v prostředí PC, lze je využít nejen pro kontrolu znalostí, ale i pro nácvik... více »

ČJ 7/2: Komunikační a slohová výchova

ČJ 7/2: Komunikační a slohová výchova
Cena:
60,00 Kč s DPH
ks
Miroslava Horáčková a kol., bohatý obrazový doprovod Prohlubuje poznatky o vhodných jazykových prostředcích v různých komunikačních... více »

ČJ 7/3: Prac. sešit - Přehledy, tabulky, rozbory...

ČJ 7/3: Prac. sešit - Přehledy, tabulky, rozbory...
Cena:
63,00 Kč s DPH
ks
Miroslava Horáčková a kol. Pracovní sešit je zásobníkem diktátů, cvičení, textů a přehledů, který žáci mají po ruce celý rok. Pro... více »

[e-učebnice] ČJ 7/1: Učivo o jazyce - Máme rádi češtinu

E- ČJ 7/1: Učivo o jazyce - Máme rádi češtinu
Cena:
600,00 Kč s DPH
více »není skladem