ČJ 7/1: Učivo o jazyce - Máme rádi češtinu

ČJ 7/1: Učivo o jazyce - Máme rádi češtinu
Cena:
92,00 Kč s DPH
ks
M. Horáčková, I. Klíma a kol. Zjednodušená a upravená varianta stávající učebnice Český jazyk 7, I. díl. Její obsah byl zestručněn... více »

ČJ 7/2: Komunikační a slohová výchova

ČJ 7/2: Komunikační a slohová výchova
Cena:
60,00 Kč s DPH
ks
Miroslava Horáčková a kol., bohatý obrazový doprovod Prohlubuje poznatky o vhodných jazykových prostředcích v různých komunikačních... více »

ČJ 7/3: Prac. sešit - Přehledy, tabulky, rozbory...

ČJ 7/3: Prac. sešit - Přehledy, tabulky, rozbory...
Cena:
63,00 Kč s DPH
ks
Miroslava Horáčková a kol. Pracovní sešit je zásobníkem diktátů, cvičení, textů a přehledů, který žáci mají po ruce celý rok. Pro... více »

KLÍČ k Českému jazyku 7 - III. díl

KLÍČ k Českému jazyku 7 - III. díl
Cena:
83,00 Kč s DPH
ks
Přináší řešení všech diktátů, cvičení i jazykových rozborů. více »

PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY 7

PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY 7
Cena:
58,00 Kč s DPH
ks
Lenka Bradáčová a kol. Další titul z řady Pravopisných pětiminutovek ALTER pro 2. stupeň ZŠ a VG. Procvičuje velká písmena; psaní s –... více »

PŘEHLEDY ČESKÉHO JAZYKA pro žáky a studenty

PŘEHLEDY ČESKÉHO JAZYKA pro žáky a studenty
Cena:
95,00 Kč s DPH
ks
Příručka je koncipována jako soubor přehledů, paradigmat, algoritmů a schémat, které jsou doplněny řadou konkrétních příkladů... více »

ČÍTANKA 7

ČÍTANKA 7
Cena:
142,00 Kč s DPH
ks
Výběr textů Marta Lískovcová, Lenka Bradáčová a kol., bohatý výtvarný doprovod Tvoří další část ucelené řady čítanek pro 2... více »

LITERÁRNÍ VÝCHOVA k Čítance 7

LITERÁRNÍ VÝCHOVA k Čítance 7
Cena:
66,00 Kč s DPH
ks
Marta Lískovcová, Hana Staudková a kol. Pracovní sešit nabízí podněty k besedám nad texty i obrazy, vede žáky ke tříbení a obhajování... více »

ČESKÝ JAZYK 7 - I. díl: Učivo o jazyce

ČESKÝ JAZYK 7 - I. díl: Učivo o jazyce
Cena:
35,00 Kč s DPH
ks
Miroslava Horáčková, Ivan Klíma a kol., ilustrovala Hana Pavlátová Tímto titulem pokračuje ucelená řada učebnic českého jazyka pro 2... více »

PŘÍRUČKA K UČ. ČJ A LITERATURY pro 2. supeň ZŠ

PŘÍRUČKA K UČ. ČJ A LITERATURY pro 2. supeň ZŠ
Cena:
0,00 Kč s DPH
ks
zpracoval: kolektiv autorů učebnic. Odborná spolupráce: PhDr. Taťána Holasová, CSc. Návrhy na nové přístupy k výuce českého jazyka při... více »