ČJ 6/1: Učivo o jazyce - Máme rádi češtinu

83,64 Kč bez DPH92,00 Kč s DPHKód zboží: 092104Dostupnost: Skladem

Hana Hrdličková a kol., ilustroval Milan Starý
Učebnice Český jazyk – učivo o jazyce pro 6. ročník (Máme rádi češtinu) je první z upravené řady učebnic českého jazyka ALTER pro 2. stupeň ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií. Tato učebnice byla upravena tak, aby odpovídala nejenom RVP ZV, ale také novému návrhu osnov (MŠMT, 2011).
První díly učebnic Český jazyk – Máme rádi češtinu/učivo o jazyce byly zestručněny, zpřehledněny a změnila se i struktura textu. Ve výkladu a ve shrnutích byly odstraněny původní vynechávky, takže text učebnice obsahuje všechny potřebné informace v úplné podobě, která odpovídá požadavkům RVP a doporučeným osnovám.
Učebnice poskytuje zásobu úkolů a cvičení určených pro samostatnou práci žáků (individuální nebo skupinovou). Žáci se učí pracovat s informacemi, zamýšlet se nad výroky a klást otázky, které jim zprostředkují pochopení významu a cíle sdělení. Přehledy a shrnutí učiva slouží jako zásobníky informací.
K této učebnici náleží Český jazyk 6 – Komunikační a slohová výchova (kód 092910) a Český jazyk 6 – Pracovní sešit (kód 092911) spolu s Klíčem (kód 092976).

Formát: 165 x 230 mm
Vazba: měkká
Počet stran: 124
K dispozici KLÍČ: odkaz
ČJ 6/1: Učivo o jazyce - Máme rádi češtinu

[e-učebnice] ČJ 6/1: Učivo o jazyce - Máme rádi češtinu -...

E- ČJ 6/1: Učivo o jazyce - Máme rádi češtinu -...
Cena:
150,00 Kč s DPH
ks

[e-učebnice] Klíč k ČJ 6/1 Máme rádi češtinu - roční lic.

E- Klíč k ČJ 6/1 Máme rádi češtinu - roční lic.
Cena:
50,00 Kč s DPH
ks
K dispozici pouze v elektronické verzi eALTER. Klíč obsahuje řešení úloh z učebnice ČJ 6/1 - Máme rádi češtinu. Elektronická verze... více »

[EK učebnice] ČJ 6/1: Učivo o jazyce - Máme rádi češtinu

EK- ČJ 6/1: Učivo o jazyce - Máme rádi češtinu
Cena:
150,00 Kč s DPH
ks

[e-učebnice] Klíč k ČJ 6/1 Máme rádi češtinu - neomez. lic.

E- Klíč k ČJ 6/1 Máme rádi češtinu - neomez. lic.
Cena:
200,00 Kč s DPH
K dispozici pouze v elektronické verzi eALTER. Klíč obsahuje řešení úloh z učebnice ČJ 6/1 - Máme rádi češtinu. Elektronická verze... více »není skladem

[EK učebnice] Klíč k ČJ 6/1 Máme rádi češtinu

EK- Klíč k ČJ 6/1 Máme rádi češtinu
Cena:
50,00 Kč s DPH
ks
K dispozici pouze v elektronické verzi eALTER. Klíč obsahuje řešení úloh z učebnice ČJ 6/1 - Máme rádi češtinu. Elektronická verze... více »

CD-ROM PRAVOPIS SNADNO A RYCHLE

CD-ROM PRAVOPIS SNADNO A RYCHLE
 
Umožňuje žákům 2. stupně ZŠ a studentům víceletých gymnázií ovládnout základy českého pravopisu. Nový způsob nácviku jazykových... více »

CD-ROM POZNÁVÁME SLOVNÍ DRUHY

CD-ROM POZNÁVÁME SLOVNÍ DRUHY
 
Obsahuje cvičení pro rozlišování a určování slovních druhů ohebných (včetně jejich mluvnických významů) a slovních druhů neohebných... více »

CD-ROM VĚTA A VĚTNÉ ČLENY

CD-ROM VĚTA A VĚTNÉ ČLENY
 
Seznámí žáky a studenty se základy skladby; s významovou i mluvnickou stránkou věty a se stavbou souvětí podřadného i souřadného. Nový... více »

CD-ROM JAZYKOVÉ ROZBORY

CD-ROM JAZYKOVÉ ROZBORY
 
Jazykové rozbory jsou určeny k procvičení jevů pravopisných i gramatických, učí žáky i studenty pracovat s jazykovými úkoly v prostředí... více »

CD-ROM JAZYKOVÉ TESTY

CD-ROM JAZYKOVÉ TESTY
 
Výhodou těchto jazykových testů je mimo jiné i nácvik práce v prostředí PC, lze je využít nejen pro kontrolu znalostí, ale i pro nácvik... více »

PŘEHLEDY ČESKÉHO JAZYKA 3.-5.r. ZŠ a úvod do 6.r.

PŘEHLEDY ČESKÉHO JAZYKA 3.-5.r. ZŠ a úvod do 6.r.
Cena:
53,00 Kč s DPH
ks
Lenka Bradáčová a kol. Příručka shrnuje učivo českého jazyka na úrovni RVP ZV v podobě přehledů, paradigmat, schémat a myšlenkových... více »

ČJ 6/2: Komunikační a slohová výchova

ČJ 6/2: Komunikační a slohová výchova
Cena:
60,00 Kč s DPH
ks
Hana Hrdličková, Eva Beránková, Stanislav Rudolf a kol., ilustroval Milan Starý Cílem učebnice je kultivovat komunikační dovednosti žáků... více »

ČJ 6/3: Prac. sešit - Přehledy, tabulky, rozbory...

ČJ 6/3: Prac. sešit - Přehledy, tabulky, rozbory...
Cena:
59,00 Kč s DPH
ks
Hana Hrdličková, Eva Beránková a kol. Doplněk prvních dvou dílů Českého jazyka 6. Žáci zde naleznou systematické přehledy probraného... více »

[app] Klíč k ČJ 6/1 Máme rádi češtinu

app- Klíč k ČJ 6/1 Máme rádi češtinu
Cena:
50,00 Kč s DPH
ks

[e-učebnice] ČJ 6/1: Učivo o jazyce - Máme rádi češtinu

E- ČJ 6/1: Učivo o jazyce - Máme rádi češtinu
Cena:
600,00 Kč s DPH
více »není skladem