Z dopisů učitelů a rodičů

Děkuji Vám za učebnici Českého jazyka pro druhý ročník ZŠ. Čím více se s ní seznamuji při domácích úkolech se svým synem, tím více vzrůstá můj obdiv k autorům této učebnice, kteří nepodlehli duchu doby a daly vzniknout nejen pedagogicky, ale i morálně hodnotné učebnici.
V kontextu toho, co se dnes dětem nabízí (zejména mimo školu) působí na mne tato učebnice jako ostrov naděje, že moudrost a láska ještě zcela nevymizela z našeho oficiálního světa.
Děkuji Vám i autorům a přeji hodně odvahy a vytrvalosti do další práce.
S úctou

Antonín Pernica Pod lesem 17 Olomouc


Vážený pane řediteli,
děkujeme Vám a celému nakladatelství ALTER za vaši péči o školy, za blahopřání a za kouzelné kalendáře. Chceme Vám sdělit, že Vaše učebnice nám velmi vyhovují a v učebním procesu využíváme učebnice JČ kompletně od l. do 9. ročníku. Také je převážně používání i v dalších předmětech – M, Vl, Prvouka. Učebnice odebíráme od svého distributora.
Děkujeme za spolupráci a přejeme Vám hodně pracovních i osobních úspěchů.

pracovníci ZŠ Ostrava – Poruba J. Valčíka 4411


Vážená paní Nováková!
Učím letos 2. třídu, v českém jazyce používáme Vaši učebnici, vydanou v r. 1997 nakladatelstvím Alter. Rozhodla jsem se Vám napsat a sdělit svoje dojmy a pocity, které denně zažívám při práci s tou překrásnou učebnicí.
Zažila jsem tehdy mnoho různých podob druháckých učebnic, takže si mohu dovolit srovnávat a posuzovat. Při dnešní záplavě nabídek z různých vydavatelství jsme vybrali tu Vaši, a byla to šťastná volba. Ve spolupráci s metodiky jste vytvořila ideální učebnici českého jazyka. Každá lekce je pro děti poutavá, srozumitelná, zajímavá; cvičení jsou vhodně barevně zvýrazněná, doplněná kouzelnými živými obrázky paní Švejdové. Opravdu nepřeháním, když napíši, že se každý den nedočkavě těším, jak hezky se mně bude zase příští den učit, nepotřebuji metodiku, všechno je jasné, snadné, poutavé.
Zítra budeme probírat str. 78 - Předložky. „Jak přezimují ještěrky?“ „Co je na jaře probudí k životu?“ „Jaké jsou ještěrky po dlouhém zimním spánku“ „Proč se tisknou ke kamínku?“ -Jak se najednou na pohled nezáživný pravopis předložek prozáří tímto „ještěrčím“ povídáním! Učím v malé vesnici na Českomor. vysočině - ve Žďárci, kde jsem v r. 1945-48 jako začínající učila Venouška a Ivánka Havlovy. Letošním rokem moje pedagogická činnost asi skončí, jsem ale velice ráda, že ten poslední školní rok je krásný také díky Vaší učebnici.
Přála bych si, aby Vás můj dopis potěšil a třeba i motivoval k další - docela určitě úspěšné práci. Přeji Vám hodně radosti, síly a zdraví.

Marie Brichtová, Tišnov


Milá redakce,
…Přeju Vám vidět zájem, který jsem vzbudila, když jsem řekla, že přinesu Čítanku 8 (celé září jsme dokončovali ještě 7. třídu). Objednala jsem jim letos i Literární výchovu, abych nemusela pořád kopírovat slovníčky, byli dokonce ochotni si zaplatit učebnici (nakonec škola), ale slovníčky Literární výchovy platili sami bez řečí, což tu není obvyklé.
Za sebe Vám taky děkuji, napsala jsem to již loni – inspirativní, zábavná, inteligentní, nutící k přemýšlení, analytickému i syntetickému myšlení...
Zdraví a hodně úspěchů v práci přeje

Alena Petruželová, Zubří


Vážené nakladatelství,
jsem učitelkou českého jazyka. Měla jsem příležitost prohlédnout si Vaši učebnici Český jazyk pro 5. ročník. Velmi se mi líbí. V letošním školním roce učím český jazyk v osmé třídě. Prosím, pokud byste mi mohli poskytnout ukázku (vydali-li jste již) učebnici českého jazyka pro 8. ročník a zároveň také učebnici literární výchovy pro týž ročník, abychom poté mohli učebnice objednat pro naše žáky, byla bych Vám velmi vděčná.
S pozdravem

Mgr. Jarmila Růčková, Uničov