Z dopisů autorů a členů akademické obce

Vaše učebnice „Literární výchova 9“ a „Čítanka 9“ se mi velmi zamlouvají – graficky, skladbou i obsahově. Rád je budu u svých studentů propagovat. Zdá se mi, že ze všech učebnic, které jsem měl možnost procházet (nemám však všechny), se tato blíží i mému osobnímu pojetí literatury, tj. takovému, aby literatura nebyla udušena literární historií (fakty a daty)…

doc. PhDr. Jiří Trávníček, M. A.,
vedoucí ústavu české literatury FF MU Brno


Vaši zásilku učebnic jsem předal kolegům, kteří se didaktikou zabývají. O publikacích Vašeho nakladatelství se vyslovili s uznáním. Učebnice, které jste zaslal, charakterizují jako hodnotné a náročné a vhodné pro gymnázia. Samozřejmě o Vašich publikacích věděli a do analytických přehledů učebnic je při výuce zařazují. Já se jen mohu připojit k jejich stanovisku a popřát Vám stálý okruh podobných autorských spolupracovníků i pocit z užitečné a hodnotné produkce nakladatelství.

Doc. PhDr. Viktor Viktora, CSc.
vedoucí katedry českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Západočeské univerzity Plzeň


Ráda bych Vám vyjádřila své upřímné poděkování za obě zásilky učebnic, které jsme krátce po sobě obdrželi na naší katedře. Skutečně oceňujeme Vaši péči o katedry zabývající se přípravou učitelů, u žádného jiného nakladatelství jsme se s takovou mírou vstřícnosti a trvalé přízně zatím nesetkali. Přejeme Vašemu nakladatelství hodně přízně odběratelů a úspěchy v odborné i obchodní rovině. Myslíme si, že produkce učebnic by ani výhledově neměla být ze strany MŠMT oklešťována a usměrňována ministerskými doporučeními, např. vytipováním pouze jediné učebnicové řady za hlavní, jak to jako námět zaznělo na konferenci Školská jazykovědná terminologie na Pedagogické fakultě UK v Praze dne 29.11.2001.

S pěknými pozdravy doc. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
vedoucí katedry českého jazyka a literatury PedF OU, Ostrava