Výňatek ze stanoviska psychologa PhDr. Václava Mertina k možnosti používat jako psací nástroj tužku po celou první třídu

„Řada postupů ve školství vděčí za své přetrvávání spíše tradici a tomu, že je nikdo nezpochybňuje, než tomu, že by byly nezbytně nutné pro úspěšný rozvoj konkrétní dovednosti či obecně vzdělání dětí.

Mezi takové „tradice“ patří podle mého přesvědčení i to, že dítě v prvním ročníku základní školy se nejprve učí psát tužkou a následně přejde k psacímu peru. Tužka je pokládána za „nižší“, „jednodušší“ psací nástroj určený pro děti začínající psát, neobratné, s těžkou rukou, pro leváky apod., pero je určeno pro vyspělé písaře.

V oficiálních dokumentech se neobjevuje psaní perem jako cíl výuky v první třídě.

I průzkum provedený u řady elementaristek (šlo o účastnice kurzu činnostního učení) jasně ukázal, že jsou velmi flexibilní v používání psacích nástrojů pro počáteční psaní. Ani jedna paní učitelka neviděla problém v tom, čím dítě píše. Podstatné pro jejich rozhodování je, aby dítě nemuselo tlačit, aby obsluha psacího nástroje byla jednoduchá, aby psací nástroj byl spolehlivý, aby se dobře držel v ruce.

Z psychologického hlediska lze na problém nahlížet stejně. Psací nástroj by měl vytvořit zřetelnou stopu bez velkého přítlaku. Jeví se jako lhostejné, který nástroj použijeme – zda tužku, pero s keramickým hrotem, plnicí pero. Je velmi pravděpodobné, že nebudeme doporučovat tvrdou tužku, případně běžnou propisku, protože nesplňují zcela naše požadavky.

Problém současné školy negativně ovlivňující přístup dětí ke psaní spatřuji v tom, že přetrvává neadekvátní práce s chybou. Děti mají strach z chyby, ze špatného sklonu, z toho že budou psát malá nebo velká písmenka, stránky s více nedokonalostmi jsou hodnoceny jako nedostatečné, jsou škrtány, dítě je musí doma přepisovat, dostává odpuzující razítka apod.

Vzhledem k tomu, že cílem výuky psaní je mj. zvládnutí technické stránky psaní, je třeba zrovnoprávnit výuku pomocí všech běžných psacích nástrojů.

Důležitá je vstřícná spolupráce s dítětem a jeho rodiči, aby učitel dostal zpětnou informaci, jak použitý nástroj vyhovuje a následně podle toho upravil přístup.“