Nakladatelství Alter představilo učebnice pro 3. tisíciletí

Na tiskové konferenci představilo nakladatelství ALTER ucelenou řadu učebnic a učebních pomůcek pro český jazyk a literární výchovu 2. stupně základních škol a příslušné ročníky víceletých gymnázií.

Hosty tiskové konference byli i Jiří Dědeček či spisovatel Ivan Klíma. Oba jsou autory vstupních textů v učebnicích pro český jazyk pro 9. ročník, resp. 7. a 8. ročník. Ivan Klíma dokonce spolupracoval při tvorbě této učebnice se svou dcerou, kdy sám napsal na několik částí rozdělený příběh o holčičce, její rodině a koni. Jeho dcera, sama koňařka, pak doplnila učebnici svými ilustracemi. Jiří Dědeček zase chtěl vzdát hold svému učiteli češtiny Sedláčkovi, který ho v 9. třídě učil. Prý jsou jeho vstupní texty vzpomínkami na toto období, kdy ubral poněkud na sprostotě a zločinnosti (v té době se psaly roky 1968/1969 a mnozí učitelé měnili rychle kabáty), a přidal na něze a romantice.

Samotné učebnice se snaží nakladatelství ALTER podřídit určitým specifickým metodikám, při nichž se přihlíží k aktivní samostatné práci žáků. Učebnice proto počítá v každé vyučovací hodině se zhruba 20 minutami samostatné práce žáků. Ta je umožněna díky jakési algoritmizaci učiva, tedy rozdělením látky na malé logické a na sebe navazující úseky, kdy jeden krok navazuje na druhý.

Dalším zajímavým zaměřením je i orientace na elektronická média, zejména internet. Učebnice obsahují odkazy na Pravidla českého pravopisu, slovníky, elektronické encyklopedie či digitální slovníky. Rovněž je zapracována výuka funkcí programu Word a práce s fulltextovým vyhledávačem.

Šéfredaktor Petr Kukal rovněž připomněl témata, která se vztahují bezprostředně k životu žáků, takže se vedle sebe objevují politická témata, ale i námět šikany, ekologické problémy, drogy, láska a nebo pornografie. S tím souvisí výchova mediální, jež směřuje ke kritickému rozboru a přijímání mediálních sdělení. Navíc se učebnice vyznačují současným jazykem žákům, avšak bez devalvace jazyka a bez nespisovných výrazů.

Odpovědná redaktorka Denisa Bezděková vysvětlila i výběr ukázek v čítankách, kdy by děti měly samy, aniž by k tomu byly nějak přinuceny, možnost procítit krásu a sílu umění a rozvíjet svou schopnost vnímat literární dílo na úrovni, kdy oslovuje přímo je, Třináctileté děti totiž dnes přemýšlejí o problémech celého světa, což reflektuje i výběr ukázek: od libreta muzikálu Jesus Christ Superstar, přes texty Karla Kryla, George Orwella, Alexandra Solženicyna apod.

Děti tak mohou přemýšlet ze svého pohledu nad pojmy jako čest, láska, svoboda, jak se správně chovat. A prý skutečně děti samy píší do nakladatelství pochvalné dopisy, což není až tak obvyklé.

Ředitel nakladatelství Petr Bradáč na závěr připomněl i výtvarný doprovod publikací, kde jsou jak klasikové českého a světového umění, tak i současní autoři. Vedle slovníčku autorů tak obsahují učebnice i slovníčky autorů výtvarných děl. V současné době se připravuje převedení třetích dílů učebnic českého jazyka pro jednotlivé ročníky do interaktivní podoby na CD-ROMech.

Bc. Jan Lipšanský, TISCALI.cz 5. 10. 2001