Nakladatelství Alter dokončilo řadu učebnic češtiny a literatury

PRAHA 3. října (ČTK) - Samostatnou práci žáků v hodinách má umožnit ucelená řada učebnic češtiny a literatury pro druhý stupeň základních škol a příslušné ročníky víceletých gymnázií, kterou dokončilo nakladatelství Alter. Ke spolupráci na jejich vstupních textech přizvalo spisovatele Stanislava Rudolfa, Ivana Klímu a Jiřího Dědečka. Novinářům to dnes řekl šéfredaktor nakladatelství Petr Kukal.

„Učebnice jsou důsledně zaměřeny na samostatnou aktivní práci žáků," zdůraznil. Jejich zpracování podle něj počítá v každé vyučovací hodině zhruba s 20 minutami samostudia dětí, což současně dovolí, aby se mohl učitel věnovat žákům individuálně. Nakladatelství při tvorbě učebnic také vycházelo z předpokladu, že cílem vzdělávání již není osvojit si konkrétní množství poznatků, ale umět pracovat s informacemi a používat je v praxi.

Pro každou třídu druhého stupně připravilo nakladatelství tři díly češtiny, které se věnují jazyku, slohu a procvičování. Učebnice literatury se skládá z čítanky a literární výchovy. Jejich odpovědná redaktorka Denisa Bezděková uvedla, že čítanka přináší úryvky z prózy, poezie a ukázky výtvarných děl českých i zahraničních autorů. Mají rozvíjet schopnost dětí vnímat literární a výtvarné dílo, nikoli je nutit, aby si zapamatovaly data narození autorů a seznamy jejich děl, dodala.

Nakladatelství Alter vydává učebnice, učební pomůcky a nejnověji i výukové programy. Zaměřuje se právě na tvorbu učebnic českého jazyka a literatury. Nakladatelství v nejbližší době plánuje dokončení řady učebnic zeměpisu pro druhý stupeň základních škol a vydává učebnice češtiny a literatury na CD-ROMu.

ČTK, Soňa Machatá kš