Elektronické učebnice zdarma

 Vzhledem k uzavření škol nabízíme učitelům i žákům poskytnutí 30denní licence k vybraným elektronickým učebnicím a pracovním sešitům ALTER zdarma. Učebnice lze spouštět na počítači s OS Windows pomocí odkazů, které jsou uvedeny v tabulce níže.

Registrační kód pro spuštění: alter2020


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Pro spouštění elektronických učebnic ALTER musíte mít nainstalovaný a v prohlížeči povolený
Flash Player.
Chybová hláška This publication is not available in FlipViewer Xpress for iPhone / iPad znamená, že Flash Player není v prohlížeči povolen.
Návod na povolení Flash Playeru v jednotlivých prohlížečích najdete zde.

Upozorňujeme, že v některých prohlížečích je po kroku povolení Flash Playeru nutné znovu zadat adresu odkazu e-učebnice (nestačí stránku aktualizovat), respektive je třeba znovu kliknout na odkaz pro spuštění učebnice.

Vzhledem k nepřeberným možnostem nastavení prohlížečů a operačních systémů osobních počítačů se v případě přetrvávajících problémů obraťte na svého IT poradce.

1. ročník

  Český jazyk a literatura
171701 Živá abeceda
171702 Slabikář
171853 Pracovní sešit ke Slabikáři 1
171854 Pracovní sešit ke Slabikáři 2
171771 Karty ke Slabikáři
171838 Rozšiřující texty ke Slabikáři
171146 Můj SLABIKÁŘ, 1. díl
171147 Můj SLABIKÁŘ, 2. díl
171718 Moje první čítanka
171115 Pracovní sešit k Mojí první čítance
171705 Písanka I
171706 Písanka II
171770 Písanka III
171805 Písanka ke Slabikáři 1
171806 Písanka ke Slabikáři 2
171807 Písanka ke Slabikáři 3
   
  Matematika
171724 Matematika 1/1
171725 Matematika 1/2
171726 Matematika 1/3
171727 Matematika 1/4A
171116 Moje počítání 1
171117 Moje počítání 2
171118 Moje počítání 3
171858 Počítáme zpaměti 1
   
  Prvouka
171708 Cestička do školy 1
171709 Cestička do školy 2

2. ročník

  Český jazyk a literatura
171733 Český jazyk 2. ročník
171845 Pracovní sešit k Českému jazyku 2/1
171846 Pracovní sešit k Českému jazyku 2/2
171111 Pravopisné pětiminutovky pro 2. ročník
171808 Psaní a mluv. cvičení 2/1
171809 Psaní a mluv. cvičení 2/2
171732 Malý čtenář
171144 Pracovní sešit k Malému čtenáři
171879 Čítanka pro 2. ročník, 1. díl
171869 Pracovní sešit k Čítance 2/1
171870 Pracovní sešit k Čítance 2/2
   
  Matematika
171887 Matematika 2/4B
171728 Matematika 2/5
171729 Matematika 2/6
171730 Matematika 2/7
171119 Moje počítání 4
171120 Moje počítání 5
171121 Moje počítání 6
171859 Počítáme zpaměti 2
171860 Počítáme zpaměti 3
   
  Prvouka
171882 Pracovní sešit ke Světu okolo nás 2/1
171883 Pracovní sešit ke Světu okolo nás 2/2
171874 Pracovní karty ke Světu okolo nás
   

3. ročník

  Český jazyk a literatura
171821 Český jazyk 3
171847 PS k Českému jazyku 3/1
171848 PS k Českému jazyku 3/2
171810 Psaní a mluv. cvičení 3/1
171811 Psaní a mluv. cvičení 3/2
171112 Pravopisné pětiminutovky 3. r.
171786 Přehledy ČJ 3.-5. r.
171717 Čítanka 3. ročník, 1. díl
171999 PS k Čítance 3/1
171878 Čítanka 3. ročník, 2. díl
   
  Matematika
171884 Matematika 3, jednodílná
092922 KLÍČ k Matematice 3, jednodílné
171759 Matematika 3/1
171760 Matematika 3/2
171761 Matematika 3/3
171640 KLÍČ k Matematice 3 / 1.–3. díl
171885 PS k Matematice 3/1
171886 PS k Matematice 3/2
092923 Klíč k Pracovním sešitům k Matematice 3
171861 Počítáme zpaměti 4
   
  Prvouka
171986 Prvouka 3/1 - samost. uč.
171987 Prvouka 3/2 - samost. uč.
171897 Prac. listy k Prvouce 3/1
171898 Prac. listy k Prvouce 3/2
171713 Přehledy živé přírody
   

4. ročník

  Český jazyk a literatura
171772 Český jazyk 4
171849 PS k Českému jazyku 4/1
171850 PS k Českému jazyku 4/2
171113 Pravopisné pětiminutovky 4. r.
171742 Čítanka 4. r.
171745 PS k Čítance 4
   
  Matematika
171889 Matematika 4/jednodílná
092924 KLÍČ k Matematice 4, jednodílné
171774 Matematika 4/1
171775 Matematika 4/2
171776 Matematika 4/3
171641 KLÍČ k Matematice 4, 1.–3. díl
171890 PS k Matematice 4/1
171891 PS k Matematice 4/2
092925 KLÍČ k pracovním sešitům k Matematice 4
171127 PS ZLOMKY pro 4. (5.) ročník
   
  Člověk a jeho svět
171744 Př. 4/1 Rozmanitost přírody
171782 Př. 4/2 Rozmanitost přírody
171912 PL k Př. 4/1 Rozman. přírody
171129 PL Rozmanitost přírody 4/2
171990 Naše vlast - učebnice
171899 PL k uč. Naše vlast
171988 Obrazy ze starších čes. dějin
171928 PL k Obr. ze starších čes. dějin
171783 Příloha k uč. Obrazy z čes. dějin
   

5. ročník

  Český jazyk a literatura
171777 Český jazyk 5
171851 PS k Českému jazyku 5/1
171852 PS k Českému jazyku 5/2
171635 KLÍČ k pracovním sešitům k Českému jazyku 5, 1. a 2. díl
171114 Pravopisné pětiminutovky 5. r.
171972 PL Máme rádi češtinu 5
092974 Klíč k PL Máme rádi češtinu 5
171755 Čítanka 5. r.
171841 PS k Čítance 5
   
  Matematika
171892 Matematika 5, jednodílná
092926 KLÍČ k Matematice 5, jednodílné
171779 Matematika 5/1
171780 Matematika 5/2
171781 Matematika 5/3
171642 KLÍČ k Matematice 5, trojdílné
171864 PS k Matematice 5/1
171865 PS k Matematice 5/2
092927 KLÍČ k pracovním sešitům k Matematice 5
171128 PS DESETINNÁ ČÍSLA 5. (6.) ročník
   
  Člověk a jeho svět
171784 Př. 5/1 Život na Zemi
171731 Př. 5/2 Země ve vesm.
171743 Př. 5/3 Člověk a techn.
171932 PL k Př.5/1-Rozmanitost přírody
171973 PL k Př.5/1-Člověk a jeho zdraví
171933 PL k Přír. 5/2 - Země ve vesm.
171131 PL k Př.5/3-Člověk a technika
171991 Putování po ČR - učebnice
171900 PL k uč. Putování po ČR
171992 Putování po Evropě - učebnice
171906 PL k uč. Putování po Evropě
171989 Obrazy z novějších čes. dějin
171929 PL k Obr. z novějších čes.děj.

2. stupeň

Český jazyk
092104Český jazyk 6, 1. díl – Máme rádi češtinu
171636KLÍČ k uč. Český jazyk 6, 1. díl – Máme rádi češtinu
092910Český jazyk 6, 2. díl – Komunikační a slohová výchova
092911Český jazyk 6, 3. díl – Pracovní sešit
092976KLÍČ k Českému jazyku 6, 3. díl – Pracovní sešit
092105Český jazyk 7, 1. díl – Máme rádi češtinu
171637KLÍČ k uč. Český jazyk 7, 1. díl – Máme rádi češtinu
092917Český jazyk 7, 2. díl – Komunikační a slohová výchova
092918Český jazyk 7, 3. díl – Pracovní sešit
092977KLÍČ k Českému jazyku 7, 3. díl – Pracovní sešit
092106Český jazyk 8, 1. díl – Máme rádi češtinu
171638KLÍČ k uč. Český jazyk 8, 1. díl – Máme rádi češtinu
092937Český jazyk 8, 2. díl – Komunikační a slohová výchova
092938Český jazyk 8, 3. díl – Pracovní sešit
092978KLÍČ k Českému jazyku 8, 3. díl – Pracovní sešit
092107Český jazyk 9, 1. díl – Máme rádi češtinu
171639KLÍČ k uč. Český jazyk 9, 1. díl – Máme rádi češtinu
092944Český jazyk 9, 2. díl – Komunikační a slohová výchova
092945Český jazyk 9, 3. díl – Pracovní sešit
092979KLÍČ k Českému jazyku 9, 3. díl – Pracovní sešit

Tato akce platí do odvolání.