Alter s Jiřím Dědečkem a Ivanem Klímou

Společně s Jiřím Dědečkem a Ivanem Klímou představili veřejnosti zástupci nakladatelství Alter ucelenou řadu učebnic a dalších pomůcek pro výuku Českého jazyka na druhém stupni ZŠ. Jde o první ucelenou řadu učebnic pro 2. stupeň z nakladatelství, které má výrazný podíl na trhu učebnic na prvním stupni. Nyní se díky své specifické metodice a kvalitnímu zpracování hodlá prosadit i ve vyšších ročnících.

Metodika prosazovaná redakčním týmem Alteru spočívá v důrazu na aktivní samostatnou práci žáků, která umožňuje individuální péči učitele o jednotlivé studenty. Dalším podstatným rysem je, že žáci musejí ovládat určité základní penzum poznatků, stejně důležitá je však i schopnost získávat další poznatky a používat je. Učebnice proto odkazují na doprovodné materiály (slovníček cvičení) a také na internetové aplikace.

Autoři také dbají o to, aby učebnice k žákům promlouvaly jejich jazykem, aniž by zbytečně sklouzávaly k slangovým výrazům. Právě proto byli o spolupráci pořádáni Stanislav Rudolf, Ivan Klíma a Jiří Dědeček. Příkladem mimořádné kvality jsou však především čítanky. Vybrané ukázky z klasických děl i třeba z libreta rockové opery Jesus Christ Superstar umocňují citlivě vybrané reprodukce výtvarných děl.

-red-, Moderní vyučování 9/2001