Alter představil nové učebnice

Za účasti spisovatele Ivana Klímy, básníka Jiřího Dědečka a představitelů nakladatelství Alter byla v Národním domě na Vinohradech v Praze slavnostně představena veřejnosti právě dokončená ucelená řada učebnic českého jazyka a literatury pro druhý stupeň základních škol a příslušné ročníky víceletých gymnázií.

Přítomnost předních českých spisovatelů na symbolickém křtu celé řady měla své dobré důvody. Ivan Klíma je totiž autorem vstupních textů k učebnicím českého jazyka pro 7. a 8. ročník, Jiří Dědeček se autorsky spolupodílel na textech učebnice pro 9. ročník. Autor vstupních textů češtiny pro 6. ročník Stanislav Rudolf bohužel nemohl být vzhledem ke svému pobytu v lázních na akci přítomen. Ke spolupráci s předními českými umělci vedlo nakladatelství Alter především přesvědčení, že učebnice by k žákům měly promlouvat současným moderním, přitom ovšem krásným a kultivovaným jazykem. Výběr autorů byl navíc proveden také na základě jejich akademického jazykového vzdělání.

Že jde o učebnice skutečně moderní, ovšem dokládá řada dalších znaků. Tím nejmarkantnějším je důsledné odkazování na další informační zdroje, ovšem nejen na obligátní Pravidla českého pravopisu a Slovník spisovné češtiny, ale také na elektronické encyklopedie a dokonce na konkrétní webové stránky na internetu. Jak dále uvedl šéfredaktor nakladatelství Alter Petr Kukal, děti se v rámci slohové a komunikační výchovy učí také pracovat s fulltextovým vyhledavačem či používat pravopisné korekční funkce textového editoru Word.

Na první pohled méně zjevné, ale stejně důležité je také metodické zpracování učebnic. Jeho úhelným kamenem je zaměření na aktivní samostatnou práci žáků, jíž by podle koncepce učebnice mělo být věnováno až 20 minut z každé vyučovací hodiny. Tento prvek jednak dovoluje učiteli věnovat se žákům individuálně, jednak umožňuje každému žákovi pracovat vlastním tempem a na své osobní maximum.

Zvláštní ocenění si zaslouží čítanky se sešitem literární výchovy. Zaujmou širokým a zejména nesmírně citlivým výběrem ukázek od Kosmasovy kroniky až po libreto k muzikálu Jesus Christ Superstar. Jak řekla odpovědná redaktorka celé řady Denisa Bezděková, výběr se řídil především tím, zda má text co říci dnešnímu mladému čtenáři, zda jej může zaujmout. Otázky k textu pak vždy směřují k osobnímu čtenářskému požitku, vedou žáky k zamýšlení nad vlastním životem.

-red-, Děti a my IV/ 2001