Vyhodnocení projektu zeměpis

PROJEKT ZEMĚPIS s učebnicemi ALTER zaměřený na průzkum metod pro rozvíjení KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ podle cílů RVP ZV ve výuce zeměpisu na 2. stupni ZŠ a v příslušných ročnících víceletých gymnázií

Vyhodnocení projektu ZEMĚPIS 2006–2007:

Přílohy