TIMSS

Koncepce matematické části výzkumu TIMSS 2007 (výtah z dokumentu s poznámkou ALTER ke stažení ve Wordu zde).