Alter a RVP ZV

Novinky

Kterékoliv části příruček lze kopírovat a volně je podle potřeb školy upravovat.

ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ zkoordinované s RVP ZV

KLÍČOVÉ KOMPETENCE a OČEKÁVANÉ VÝSTUPY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ zkoordinované s RVP ZV pro vzdělávací obory Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět

PŘÍRUČKA k učebnicím českého jazyka a literatury ALTER pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia – ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY, OČEKÁVANÉ VÝSTUPY, KLÍČOVÉ KOMPETENCE zkoordinované s RVP ZV

PŘÍRUČKA k učebnicím ZEMĚPISU ALTER pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia – OČEKÁVANÉ VÝSTUPY * KLÍČOVÉ KOMPETENCE * ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY zkoordinované s RVP ZV

Upozorňujeme, že tyto podpůrné metodické materiály pro realizaci cílů RVP ZV jsou v nakladatelství ALTER vydávány POUZE K UČEBNICÍM ALTER. плед